Дослідження термометричного матеріалу Hf1-xErxNiSn

2016;
: pp. 58-65
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Досліджено енергетичні, кінетичні та магнітні характеристики термометричного матеріалу Hf1-xErxNiSn у діапазонах T = 80÷400 K, x=0÷0.10 за напруженості магнітного поля H £10 кГс. Показано, що характеристики Hf1-xErxNiSn чутливі до зміни температури і він може бути основою для виготовлення чутливих елементів термоперетворювачів.

1. Romaka V. A., Rogl P., Romaka V. V., Kaczorowski D., Stadnyk Yu. V., Korzh R. O., Krayovskyy V. Ya. and Kovbasyuk T. M. Features of the Band Structure and Conduction Mechanisms of n-HfNiSn Semiconductor Heavily Lu-Doped // Semiconductors. – 2015. – Vol. 49. – Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua Вимірювальна техніка та метрологія, № 77, 2016 р. 65 № 3. – Р. 290–297.

2. Ромака Л. П., Крайовський В. Я., Ромака В. В., Стадник Ю. В., Рогль П., Горинь А. М. Дослідження особливостей кристалічної та елект- ронної структур напівпровідникового твердого розчину Hf1-xTmxNiSn // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т. 17. – № 2. – С. 212–221.

3. Ромака В. А., Рогль П., Стадник Ю. В., Ромака Л. П., Качаровський Д., Крайовський В. Я., Лах О. І. Дослідження структурних, енергетичних та кінетичних характеристик тер- моелектричного матеріалу Hf1-хYxNiSn // Термо- електрика. – 2015. – № 4. – С. 30–38.

4. Ромака В. А., Ромака В. В., Стадник Ю. В. Інтерметалічні напів- провідники: властивості та застосування. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 488 с.

5. Romaka V. V., Rogl P., Romaka L., Stadnyk Yu., Grytsiv A., Lakh O., Krayovsky V. Peculiarites of Structural disorder in Zr- and Hf- Containing Heusler and Half-heusler Stannides // Intermetallics. – 2013. – Vol. 35. – P. 45–52.