Експериментальні дослідження залежності вимірюваної температури від частоти антистоксової компоненти спектра комбінаційного розсіювання світла для Al2O3

2016;
: pp. 94-98
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Al2O3 – наноструктурований дрібнодисперсний порошок, який часто використовується як сорбент для очищення води, в матеріалознавстві, для виготовлення конденсаторів. Подано результати експериментальних досліджень спектрів комбінаційного розсіювання світла для Al2O3 у температурному діапазоні від 18 до 70 °С. Знайдено еквівалентну частоту антистоксової компоненти спектра комбінаційного розсіювання світла методом центра мас, також отримано аналітичні залежності еквівалентної частоти антистоксової компоненти спектра комбінаційного розсіювання світла від температури. Досліджено залежність похибки апроксимації від кількості коефіцієнтів апроксимаційної кривої. Обладнання для експериментів: лазер ν = 632,9 нм, спектроаналізатор MS 3501i, оптична схема з використанням вузькосмугового фільтра та призми. Дослідження проводили за нормальних умов. 

1. Stadnyk B., Yatsyshyn S., Seheda О., Kryvenchuk Yu. Metrological Array of Cyber-Physical Systems. Part 8. Elaboration of Raman Method // Sensors & Transducers. – 2015. – Vol. 189, Issue 6. – Р. 116–120.

2. Сегеда О., Кривенчук Ю. Дослідження впливу неідеальності геометричної форми зразка на результат вимірювання температури методом комбінаційного розсіювання світла // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2012. – №73. – С. 28–31.

3. Rong Haisheng; Jones,Richard; Liu Ansheng; Cohen Oded; Hak Dani, Fang Alexander, Paniccia Mario. A continuous-wave Raman silicon laser // Nature. – Р. 725–728.

4. Grubb S. G.; Erdogan T.; Mizrahi V.; Strasser T.; Cheung W. Y.; Reed W. A.; Lemaire P. J.; Miller A. E.; Kosinski S. G.; Nykolak G.; Becker P. C.; Peckham, D. W. 1.3 μm Cascaded Raman Amplifier in Germanosilicate Fibers // Optical Amplifiers and their Applications Topical Meeting.

5. Wang Xinwei. Experimental Micro Nanoscale Thermal Transport // John Wiley & Song, Canada, 2012.

6. Michalski L. Temperature Measurement. Second edition // John Wiley & Song, Canada, 2012.

7. John X. J. Zhang, Kazunori Hoshino. Molecular Sensors and Nanodevices // Springer Science & Business Media, USA, 2013.