Встановлення параметрів мікробіологічних ризиків у критичних точках контролю технологічного процесу виробництва пастеризованого молока

2016;
: pp. 183-187
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Встановлено критичні точки контролю у харчовому ланцюгу виробництва пастеризованого молока на етапі одержання сирого молока і до готового продукту. Також визначено у виробничих умовах мікробіологічні критерії (РО) для кількості мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ) у критичних точках контролю технологічного процесу виробництва питного молока до та після пастеризації. 

1. Система НАССР: довідник / В.Н. Биков [та ін.]; відп. В. Н. Сухов. – Л.: НТЦ Леонорм-Стандарт, 2003. – 218 с.

2. Методичні рекомендації щодо впровадження системи НАССР на молокопереробних підприємствах / Якубчак О. М., Димань Р. М., Олійник Л. В. – К.: Біопром, 2005. – 40 с.

3 Якубчак О. М. Аналіз мікробіологічних ризиків як наукова основа для удосконалення заходів з безпечності харчових продуктів / О. М. Якубчак, А. І. Кобиш // www.sworld. com.ua/konfer36/735.pdf

4. REGLAMENT (ЄS) № 178/2002 Ievropeis'koho parlamentu ta radi vіd 28 sіchnja 2002 roku pro vstanovlennja zahal'nih principіv і vimog zakonodavstva pro harchovі produkti, stvorennia ievropejs'koho Agentstva z pitan' bezpechnostі harchovih produktіv і vstanovlennja procedur u pitanniah, pov’iazanih іz bezpechnіstiu harchovih produktіv (Zahal'nij harchovij zakon (GFL)). [Regulation (EU) no 178/2002 of the European parliament and of the council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety] [in Ukrainian].

5. Principles and guidelines for the conduct of microbiological risk assessment // CAC/GL-30, 1999, FAO.

6. Розробка та запровадження систем управління безпечністю харчових продуктів на основі принципів НАССР. МВ 4.4.5.6. – 000-2010: методичні вказівки [Електронний ресурс ] / Міжнародний інститут безпеки і якості харчових продуктів; Інститут екогігієни та токсикології ім. Л. І. Медведя. – К., 2010. – С. 34. – Режим доступу: http://codex.co.ua.

7. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.scribd.com/doc/57940036/HACCP- Учебник

8. Комісія Кодекс Аліментаріус. Принципи і керівні вказівки по проведенню оцінки мікробіологічного ризику. – САС/GL – 30. – 1999.

9. Оцінка мікробіологічних ризиків. – ФАО/ВОЗ. –– Режим доступу: http://www.fao/org/ag/agn/agns/jemra_riskassessment_en. asp.

10. Foodborne pathogens. Hazard, risk analysis and control/Edited by Clive de W. Blackburn and Peter J. McClure, 2009[Електронний ресурс].