Послідовний адаптивний метод прийняття рішення про придатність продукції

2018;
: pp. 58-63
1
Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»
2
Національний авіаційний університет
3
Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

Проаналізовано вимоги до підвищення вірогідності оцінки відповідності продукції. Показано, що вірогідність прийняття правильного рішення залежить від невизначеності вимірювання, пов’язаної з результатом вимірювального контролю, та довжиною допускового інтервалу. Встановлено, що найефективнішим методом оцінювання та прийняття рішення щодо відповідності об’єкта є послідовний адаптивний метод, та висвітлено його сутність. Розроблено алгоритм реалізації запропонованого методу. Показано, що застосування методу підвищує ймовірність прийняття правильного рішення про відповідність для кожного контрольованого об’єкта, та, порівняно з відомими методами, істотно не впливає на зменшення продуктивності та підвищення собівартості продукції.

1. ДСТУ ISO/ІЕС 17000:2007. Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ISO/ІЕС 17000:2004, IDT) [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://document.ua/ocinyuvannja-vidpovidnosti_-slovnik-terminivi-zagalni...

2. International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms(VIM), JCGM 200 : 2008, Joint Committee for Guides in Metrology(JCGM), 2008,.

3. ДСТУ ISO 10576-1:2006. Статистичні методи. Настанови щодо оцінювання відповідності заданим вимогам. Частина 1. Загальні положення (ІSO 10576-1:2003, ІDT) [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=50933

4. IEC GUIDE 115:2007. Application of uncertainty of measurement to conformity assessment activities in the electrotechnical sector (Застосування невизначеності вимірювання до оцінювання відповідності при діях у електротехнічному секторі).

5. JCGM 106:2012. Evaluation of measurement data – The role of measurement uncertainty in conformity assessment (Оцінювання даних вимірювання – Роль невизначеності вимірювань в підтвердженні відповідності).

6. OIML G 19. The role of measurement uncertainty in conformity assessment decisions in legal metrology. (Роль невизначеності вимірювання у прийнятті рішень з оцінки відповідності у сфері законодавчої метрології).

7. International Organization for Standardization. ISO 14253-1:1998 Geometrical Product Specifications GPS – Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment. – Part 1: Decision rules for proving conformance or non-conformance with specifications. Geneva, 1998.