Оцінка відповідності стандартам якості у європейському союзі

2019;
: cc. 106 - 113
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет "Львівська політехніка"
4
Національний університет "Львівська політехніка"

Спрямовано увагу на проблеми забезпечення процедури оцінки відповідності європейським стандартам якості, на котрі активно переходять у зв’язку із гармонізацією вітчизняної системи стандартів. Розглянуто необхідність оцінювання відповідності в іноземному сертифікаційному центрі для отримання подальшої можливості реалізації продукції на ринках збуту ЄС. Досліджено актуальну ситуацію у галузі стандартизації, технічного регулювання та оцінювання відповідності в Україні, котрі перебувають у фазі модернізації та реформування. Виокремлено основні проблеми у цій галузі, характерні для вітчизняних підприємств, шляхом вирішення яких може стати звернення до іноземних сертифікаційних центрів для підтвердження відповідності стандартам.

 1. Закон України “Про стандартизацію” від 05.06.2014 №1315-VII [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1315-18.
 2. Закон України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” №124-19 від 15.01.2015 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/124-19.
 3. В Україні триває впровадження європейських стандартів: експерти розповіли про результати [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://www.unian.ua/eurobusiness/1629907-es-dopomagae-finansuvati- perehid-ukrajini-na-evropeyski-standarti-minekonomrozvitku.html.
 4. Дацишин К. Угода про зону вільної торгівлі з ЄАВТ як крок зближення з ЄС / К. Дацишин //Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – Вип. 104 (частина ІІ). – С. 66–71.
 5. Добровольська B. В. Правові засади стандартизації та сертифікації в Україні / B. В. Добровольська //Актуальні проблеми держави і права. – 2018. – Вип. 38. – С. 278–282.
 6. Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2018/zd/e_iovt/arh_iovt2018.htm.
 7. Кривоус В. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: перспективні можливості для співробітництва та ризики ЗВТ+ / В. Кривоус // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, № 3. – С. 262–272.
 8. Криштоф Н. Реформи державного управління в системі технічного регулювання – запорука забезпечення виходу української продукції на зовнішні ринки / Н. Криштоф // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2018. - № 1. - С. 113-123.
 9. Мельник  Т.   М.   Нетарифний   протекціонізм   у  країнах   ЄС   та   Україні   /   Т.   М.   Мельник, К. С. Пугачевська // Бізнес Інформ. - 2014. - № 1. - С. 20-27.
 10. Мусієнко  Д.  І.  Стандартизація як один із  пріоритетних напрямів  наближення до Євросоюзу /Д. І. Мусієнко // Сучасна спеціальна техніка. - 2018. - № 4. - С. 40-49.
 11. Пасічник Л. П. Технічні умови як вид нормативних документів зі стандартизації / Л. П. Пасічник //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 3–4. – С. 31–36.
 12. Прощання з радянським ГОСТом: Чому Україні потрібні європейські стандарти? RE:ФОРМА [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://hromadske.ua/posts/chomu-ukraini-potribni-ievropeiski-standarty- reforma.
 13. Реформа системи технічного регулювання [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://www.slideshare.net/MaxNefyodov/23062015-49735344.
 14. Савіцький А. В. Стандартизація і сертифікація як важливий інструмент управління якістю продукції підприємства / А. В. Савіцький // Економічний простір. - 2018. - № 71. - С. 239-247.
 15. Тахтай Н. В. Аналіз методів економічної ефективності стандартизації та якості продукції / Н. В. Тахтай, О. І. Мощенко // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил. - 2012. - Вип. 2.- С. 127-130.
 16. Scientific and Research Centre for Fire Protection [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://www.cnbop.pl/en.