ПОВЕРХНЕВА ТЕМПЕРАТУРНА ДІАГНОСТИКА ЗАРОДЖЕННЯ МІКРОТРІЩИН У НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИХ МЕТАЛАХ

2019;
: pp. 34-38
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
4
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Проаналізовано  результати  теоретичних  досліджень  про  відповідність  числового  значення  критичної густини  внутрішньої  енергії  значенню  ентальпії  плавлення  та  структурно-енергетичну  аналогію  між  процесами механічного  руйнування  і  плавлення.  Фізичну  картину  поширення  температурного  поля,  утвореного   у  момент зародження  дефекту,  розглянуто  за  припущення  попередньо  бездефектного  досліджуваного  об’єкта  та  того,  що перерозподіл температури в об’ємі та на поверхні відбувається рівномірно. Здійснено аналітично-числове опрацювання надходження  фронту  теплової  хвилі,  яку  створює  елементарний  дефект,  який  зростає,  залежно   від  глибини  його залягання. Отримані  результати  експериментальних  досліджень  за  допомогою  створеної  системи  контролю  дали  змогу наблизитись до прогнозування глибини залягання мікродефекту, що виникає внаслідок пластичної деформації. Виконані розрахунки  опрацьовано  та  практично  апробовано  з  розрахунку  на  подальше  використання  із  системою  зовнішнього імпульсного безконтактного контрольованого конвекційного енергетичного збурення.

[1]  Н.  Габльовська,  Система  контролю  розвитку мікротріщин  у  напружено-деформованих  металічних конструкціях:  автореф.  дис.   канд.  техн.  наук,  Івано-Франківськ, Україна: Факел, 2008.

[2]  S.  Fedorov,  “Energy  Balance  of  Friction  and Friction Coefficient in Energetical Interpretation”, Tribology in Industry, vol. 37. no. 3, pp. 380–389, 2005.

[3]   І.  Грабар,  Термоактиваційний  аналіз  та  синергетика руйнування, Житомир, Україна: ЖІТІ, 2002.

[4]   І.  Болеста,  Фізика  твердого  тіла,  Львів, Україна: Вид. центр ЛНУ ім. І .Франка, 2003. 

[5] Н. Габльовська, М. Кононенко, Т. Луцишин, Д. Румежак, “До  питання  можливості  виявлення  глибини залягання  мікродефекту  при  двосторонньому  доступі  до зони  контролю  елементів  металевих  конструкцій,  що перебувають  під  дією  навантажень”,  Система  обробки інформації, Харків, Україна, вип. 6 (131), с. 32–35, 2015.

[7]  I.  Zakirova,  N.  Chichirova,  “Mathematical simulation  of  the  thermal  processes  in  the  heating  networks insulation  using  thin-film  covering”,  IOP  Conf.  Ser.:  Earth Environ. Sci.,  288. 012128, 2019.

[8] M.Wozny, K. Mas, S. Prokhorenko, P. Dariusz, E. Sheregii, “Infrared Radiation Emitted due to Scanning of a Hot Spot  as  a  Probe  of  Hidden  Defects,   Infrared  Physics  & Technology, iss. 76, pp. 574–579, 2016.