Контакти

Головний редактор
проф. Михайло Братичак
тел. +38(032)2582166
e-mail: mbratych@polynet.lviv.ua
mbratychak@gmail.com

Відповідальний секретар
доц. Олена Шищак
e-mail: oshyshchak@gmail.com

Нацiональний унiверситет «Львiвська полiтехнiка»
вул. Бандери,12, 70013, Україна