Дослідження амфіфільних властивостей кополіестерів з хромофорними групами

1
Lviv Polytechnic National University
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет “Львівська політехніка”
5
Національний університет “Львівська політехніка”
6
Національний університет “Львівська політехніка”
7
Lviv Polytechnic National University
8
Lviv Polytechnic National University

Визначено коефіцієнти розподілу макромолекул амінофункційних кополістерів з хромофорними групами в системі н-октанол-вода та експериментальні і розрахункові характеристики їх гідрофільно-ліпофільного балансу(HLB). Проведено множинний регресійний аналіз та отримано інтерполяційне рівняння коефіцієнту ліпофільності від параметрів, які характеризують якісний та кількісний склад кополіестеру. Виявлено чинники, які мають найбільш суттєвий вплив на коефіцієнт ліпофільності та HLB одержаних флуоресцеїнвміснихкополіестерів.

[1] Zheng H., Zhan X.-Q., BianQ.-N., ZhangX.-J.: Chem. Commun., 2013, 49, 429. https://doi.org/10.1039/c2cc35997a
[2] http://www.acdlabs.com/software/logp/logp_prediction_software.php
[3] Kazicina L., Kupletskaja N.: Primenenie UF-, IK-, JaMR- Spektroskopii v Organicheskoi Khimii. Vysshaja shkola, Moskva 1971.
[4] Varvarenko S., Samaryk V., Vlizlo V. et al.: Polimernyi Zh., 2015, 37, 193.
[5] Oleksa V., Nagorniak M., Chekh B. et al.: [in:] Krynski A., Tebug G.K., Voloshanska S.(Eds.), Ecology and Human Health. Czestochowa Int. Publ., Czestochowa 2018, 7-19.
[6] Hansch C., Fujita T.: J. Am. Chem. Soc., 1964, 86, 1616. https://doi.org/10.1021/ja01062a035
[7] Davies J.: A Quantitative Kinetic Theory of Emulsion Type. 1. Physical Chemistry of the Emulsifying Agent [in:] Gas/Liquid and Liquid/Liquid Interfaces, Proceed. of 2nd Int. Congr. Surface Activity. Butterworths, London 1957, 426.
[8] Varvarenko S., Tarnavchyk I., Voronov A. et al.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 164.
[9] Nagornyak M., Fihurka N., Samaryk V. et al.: Chem. Chem. Technol., 2016, 10, 423. https://doi.org/10.23939/chcht10.04.423