Одержання за реакцією у твердому стані композиту промотований самарієм оксид церію/діоксид цирконію, стабілізований оксидом ітрію

2018;
: pp. 434-440
1
Research Group of Solid State Chemistry & Catalysis, Chemistry Department, Sebelas Maret University
2
Research Group of Solid State Chemistry & Catalysis, Chemistry Department, Sebelas Maret University
3
Research Group of Solid State Chemistry & Catalysis, Chemistry Department, Sebelas Maret University
4
Ceramics Lab., National Atomic Energy Agency, Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN)

Одержано композити с різним співвідношенням промотованого самарієм оксиду церію (SDC) з діоксидом цирконію, стабілізованого оксидом ітрію (YSZ), SDC:YSZ = 0:1; 1:9; 1:1; 9:1 та 1:0. Досліджено структуру кристалів та йонну провідність одержаних композитів. За допомогою рентгенодифракційного аналізу з використанням методу Ле Бейля досліджено кристалічну структуру, просторові групи, параметри та об‘єм комірок. Йонну провідність визначено методом імпедансу. Показано, що композити SDC-YSZ кристалізувались у двох фазаз кубічного SDC і кубічного YSZ за відсутності вторинних фаз. Це вказує на те, що змішування та нагрівання за 1523 К не змінюють кристалічну структуру, навіть при зміні параметрів комірки. Композит SDC-YSZ 91 показує найвищу йонну провідність за 873 К. Показана роль YSZ щодо гальмування автовідновлення йонів церію.

[1] Steele B., Henzel A.: Nature, 2001, 414, 345. https://doi.org/10.1038/35104620
[2] Lei Y., Xu L., Wang Y.: Mater. Lett., 2003, 57, 1406. https://doi.org/ 10.1016/S0167-577X(02)00998-9
[3] Minh N.: Solid State Ionics, 2004, 174, 271. https://doi.org/10.1016/j.ssi.2004.07.042
[4] Singhal S., Kendall K. (Eds.): High-Temperature Solid Oxide Fuel Cells: Fundamentals, Design, and Applications. Elsevier Science 2003
[5] Brett D., Atkinson A., Brandon N., Skinner S.: Chem. Soc. Rev., 2008, 37, 1568. https://doi.org/10.1039/b612060c
[6] Rahmawati F., Apriyani K., Heraldy E., Soepriyanto S.: AIP Conf. Proceed., 2016, 1717. http://dx.doi.org/10.1063/1.4943447
[7] Steele B.: Solid State Ionics, 2000, 129, 95. https://doi.org/10.1016/S0167-2738(99)00319-7
[8] Guo X., Waser R.: Prog. Mater. Sci., 2006, 51, 151. https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2005.07.001
[9] Inaba H.: Solid State Ionics, 1996, 83, 1. https://doi.org/10.1016/0167-2738(95)00229-4
[10] Sin A., Dubitsky Y., Zaopo A. et al.: Solid State Ionics, 2004, 175, 361. https://doi.org/10.1016/j.ssi.2004.03.034
[11] Huang J., Mao Z., Liu Z., Wang C.: Electrochem. Commun., 2007, 9, 2601. https://doi.org/10.1016/j.elecom.2007.07.036
[12] Huang J., Gao Z., Mao Z.: Int. J. Hydrogen Energy, 2010, 35, 4270. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2010.01.063
[13] Wang X., Zhou D., Yang G.: Int. J. Hydrogen Energ., 2014, 39, 1005. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2013.10.096
[14] Fan L., Zhang G., Chen M., et al.: Int. J. Electrochem. Sci., 2012, 7, 8420.
[15] Zhu W., Xia C., Ding D. et al.: Mater. Res. Bull., 2006, 41, 2057. https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2006.04.001
[16] Liu W., Liu Y., Li B. et al.: Compos. Sci. Technol., 2010, 70, 181. https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2009.10.006
[17] Fan L., Wang C., Chen M., Zhu B.: J. Power Sources, 2013, 234, 154. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2013.01.138
[18] Mishima Y.: J. Electrochem. Soc., 1998, 145, 1004. https://doi.org/10.1149/1.1838378
[19] Raghvendra, Singh P.: Ceram. Int., 2014, 49, 5571. https://doi.org/10.1007/s10853-014-8265-5
[20] Sánchez-Bautista C., Dos Santos-García A., Peña-Martínez J., Canales-Vazquez J.: Bol. la Soc. Española Cerámica y Vidr., 2010, 49, 7.
[21] Wang Z., Huang X., Lv Z. et al.: Ceram. Int., 2015, 41, 4410. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2014.11.131
[22] Zhou X.-D., Scarfino B., Anderson H.: Solid State Ionics, 2004, 175, 19. https://doi.org/10.1016/j.ssi.2004.09.040
[23] Kulkarni A., Bourandas A., Dong J. et al.: J. Mater. Res., 2006, 21, 500. https://doi.org/10.1557/jmr.2006.0041
[24] Küngas R., Bidrawn F., Vohs J., Gorte R.: Electrochem. Solid-State Lett., 2010, 13, B87. https://doi.org/10.1149/1.3432253
[25] Martín P., López M., Pico C., Veiga M.: Solid State Sci., 2007, 9, 521. https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2007.03.023
[26] Jasinski P., Petrovsky V., Suzuki T. et al.: J. Electrochem. Soc., 2005, 152, A454. https://doi.org/10.1149/1.1846711
[27] Gong J., Li Y., Tang Z. et al.: Mater. Chem. Phys., 2002, 76, 212. https://doi.org/10.1016/S0254-0584(01)00522-3
[28] Tuller H., Nowick A.: J. Electrochem. Soc., 1979, 126, 209. https://doi.org/10.1149/1.2129007