Вплив наповнення на водопоглинення плівок на основі водно-дисперсійних лакофарбових матеріалів

2018;
: pp. 466-472
1
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
2
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
3
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

Вивчено ефект наповнення на водопоглинення плівок на основі водної дисперсії Акронал-290Д та пігментної частини, що містить діоксид титану та карбонат кальцію. Встановлено, що збільшення об’ємної концентрації пігменту супроводжується збільшенням швидкості абсорбції води, однак максимальне значення водопоглинення характеризується мінімумом в діпазоні критичної об’ємної концентрації пігменту. Показано, що у разі низького ступеня наповнення плівок поглинення води є довготривалим процесом, кінетику якого можна представити суперпозицією двох функцій, що враховують як фіковський характер дифузії води, так й релаксаційний процес, пов’язаний із структурними змінами у зразках.

[1] ISO 7783:2011 Paints and varnishes: Determination of water-vapour transmission properties.

[2] EN 1062-3:2008 Paints and varnishes: Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete. Part 3: Determination of liquid water permeability.

[3] Wel G., Adan O.: Prog. Org. Coat., 1999, 37, 1. https://doi.org/10.1016/S0300-9440(99)00058-2
https://doi.org/10.1016/S0300-9440(99)00058-2

[4] Zhu A., Cai A., Yu Z., Zhou W.: J. Coll. Inter. Sci., 2008, 322, 51. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2008.02.014
https://doi.org/10.1016/j.jcis.2008.02.014

[5] Maksimov R., Gaidukovs S., Zicans J., Jansons J.: Mech. Compos. Mater., 2008, 44, 505. https://link.springer.com/article/10.1007/s11029-008-9041-x
https://doi.org/10.1007/s11029-008-9041-x

[6] Donkers P., Huinink H., Erich S. et al.: Prog. Org. Coat., 2013, 76, 60. https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2012.08.011
https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2012.08.011

[7] Jubete E., Liauw C., Allen N.: Prog. Org. Coat., 2007, 59, 126. https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2007.01.021
https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2007.01.021

[8] Kas'yanenko I., Kramarenko V.: Vopr. Khimii ta Khim. Tech., 2016, 2, 68. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchem_2016_2_14

[9] Agarwal N., Farris R.: J. Appl. Polym. Sci., 1999, 72, 1407. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4628(19990613)72:11<1407::AID-APP4>3.0.CO;2-5
https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4628(19990613)72:11<1407::AID-APP4>3.0.CO;2-5

[10] Snuparek J., Bidman A., Hantus J., Hajkova B.: J. Appl. Polym. Sci., 1983, 28, 1421. https://doi.org/10.1002/app.1983.070280415
https://doi.org/10.1002/app.1983.070280415

[11] Butler L., Fellows C., Gilbert R.: J. Appl. Polym. Sci., 2004, 92, 1813. https://doi.org/10.1002/app.20150
https://doi.org/10.1002/app.20150

[12] Liu Y., Gajewicz A., Rodin V. et al.: J. Polym. Sci. Polym. Phys., 2016, 54, 1658. https://doi.org/10.1002/polb.24070
https://doi.org/10.1002/polb.24070

[11] Jiang B., Tsavalas J., Sundberg D.: Prog. Org. Coat., 2017, 105, 56. https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2016.12.027
https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2016.12.027

[12] ASTM D 5229/D 5229M–92 (Reapproved 2004) Standard test method for moisture absorption properties and equilibrium conditioning of polymer matrix composite materials.

[13] Van Krevelen D., Te Nijenhuis K.: Properties of Polymers. Elsevier, Amsterdam 2009.
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-054819-7.00001-7

[14] Bieleman J.: Additives for Coatings, WILEY-VCH Verlag GmbH, Weinheim 2000.
https://doi.org/10.1002/9783527613304

[15] Maksimov R., Gaidukovs S., Kalnins M. et al.: Mech. Compos. Mater., 2006, 42, 45. https://link.springer.com/article/10.1007/s11029-006-0015-6
https://doi.org/10.1007/s11029-006-0015-6

[16] Berens A., Hopfenberg H.: Polymer, 1978, 19, 489. https://doi.org/10.1016/0032-3861(78)90269-0
https://doi.org/10.1016/0032-3861(78)90269-0