полімерні плівки

ФОРМУВАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ СТРУКТУРОВАНИХ ПОЛІМЕРНИХ ПЛІВОК НА ОСНОВІ БІОСУМІСНИХ ПОЛІМЕРІВ

Структуровані полімерні плівки на основі полівінілового спирту та поліакриламіду отримані за допомогою радикального структурування, ініційованого пероксидовмісними реакційноздатними кополімерами. Досліджено вплив температури, природи і концентрації зшивальних агентів на величину гель-фракції та властивості отриманих плівок. Отримані структуровані нанокомпозитні плівки характеризуються покращеними фізико-механічними властивостями, що залежать від вмісту пероксидвмісного кополімеру та присутності додаткового зшиваючого агента.

Вплив наповнення на водопоглинення плівок на основі водно-дисперсійних лакофарбових матеріалів

Вивчено ефект наповнення на водопоглинення плівок на основі водної дисперсії Акронал-290Д та пігментної частини, що містить діоксид титану та карбонат кальцію. Встановлено, що збільшення об’ємної концентрації пігменту супроводжується збільшенням швидкості абсорбції води, однак максимальне значення водопоглинення характеризується мінімумом в діпазоні критичної об’ємної концентрації пігменту.

Структурування епокси-олігоестерних сумішей в присутності модифікованого адипіновою кислотою дигліциділового етеру діоксидифенілпропану

Вивчено структурування епоси-олігоестерних сумішей, що складаються із діанової епоксидної смоли ED-20 і олігоестеракрилату TGM-3 в присутності модифікованого адипіновою кислотою дигліциділового етеру діоксидифенілпропану (ДЕДФП). Структурування проводили як за кімнатної температури, так і за нагрівання при 383, 403 або 423 К з використанням як затвердни поліетиленполіаміну. Наведена методика синтезу ДЕДФП. Контроль за структурними змінами в процесі формування полімерних плівок проводили за визначенням їх твердості та вмісту гель-фракцій.

A circuit design of a cyclic voltage generator

The present paper describes a simple circuit for construction of a cyclic voltage generator, which can be used in electrochemical synthesis of conducting polymer films like polyaniline(PANI), polythiophene, polypyrrol etc. The circuit consists of a clock generator; its frequency is converted into digital voltage which is further converted to analog form using digital to analog converter (DAC). This analog voltage, after boosting, is used as a source of voltage in the synthesis of conducting polymer.

Хітозанові плівки, промотовані парами йоду

Показано можливість отримання йодованих полімерних плівок з контрольованим вивільненням йоду в процесі модифікації хітозанових плівок з розчину оцтової кислоти.