Антиоксидантний потенціал нових фенольних похідних: комп‘ютерний аналіз

2020;
: сс. 448 - 454
1
Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Kelaniya
2
Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Kelaniya

Для розроблення похідних фенольних антиоксидантів застосовані розрахунки згідно теорії функціоналу густини. Детально проаналізовано ентальпії реакцій відносно різних механізмів первинної антиоксидантної дії. Розраховано вплив електронних донорів, орто-, мета- та пара-положень замісників, аллільного спряження та димеризації на антиоксидантну активність розроблених фенольних сполук.

 1. Lobo V., Patil A., Phatak A., Chandra N.: Pharm. Rev., 2010, 4, 118. https://doi.org/10.4103/0973-7847.70902
 2. Nimse S., Pal D.: RSC Adv., 2015, 5, 27986. https://doi.org/10.1039/C4RA13315C
 3. Brewer M.: Rev. Food Sci. Food Saf., 2011, 10, 221. https://doi.org/10.1111/j.1541-4337.2011.00156.x
 4. Dizdaroglu M.: Mutat Res. DNAging., 1992, 275, 331. https://doi.org/10.1016/0921-8734(92)90036-O
 5. Mohajeri S., Asemani S.: J. Mol. Struct., 2009, 930, 15. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2009.04.031
 6. Skorna P., Rimarcík J., Poliak P. et al.: Comp. Theor. Chem., 2016, 1077, 32. https://doi.org/10.1016/j.comptc.2015.10.010
 7. Pandithavidana D., Jayawardana S.: Molecules, 2019, 24, 1646. https://doi.org/10.3390/molecules24091646
 8. Mazzone G., Russo N., Toscano M.: Comp. Theor. Chem., 2016, 1077, 39. https://doi.org/10.1016/j.comptc.2015.10.011
 9. Borgohain R., Guha A., Pratihar S., Handique J.: Comp. Theor. Chem., 2015, 1060, 17. https://doi.org/10.1016/j.comptc.2015.02.014
 10. Mulder P., Saastad O., Griller D.: J. Am. Chem. Soc., 1988, 110, 4090. https://doi.org/10.1021/ja00220a088
 11. Bordwell F., Zhang X., Satish A., Cheng J.: J. Am. Chem. Soc., 1994, 116, 6605. https://doi.org/10.1021/ja00094a015
 12. Lind J., Shen X., Eriksen T., Merenyi G.: J. Am. Chem. Soc., 1990, 112, 479. https://doi.org/10.1021/ja00158a002
 13. Bordwell F., Cheng J.: J. Am. Chem. Soc., 1991, 113, 1736. https://doi.org/10.1021/ja00005a042
 14. Brinck T., Haeberlein M., Jonsson M.: J. Am. Chem. Soc., 1997, 119, 4239. https://doi.org/10.1021/ja962931+
 15. Kamat J., Devasagayam T.: Redox Rep., 1999, 4, 179. https://doi.org/10.1179/135100099101534882
 16. Klein E., Lukeš V., Ilcin M.: Chem. Phys., 2007, 336, 51. https://doi.org/10.1016/j.chemphys.2007.05.007
 17. Chandra K., Uchimaru T.: Int. J. Mol. Sci., 2002, 3, 407. https://doi.org/10.3390/i3040407
 18. Klein E., Lukeš V.: J. Phys. Chem. A, 2006, 110, 12312. https://doi.org/10.1021/jp063468i
 19. Mazzone G., Malaj N., Russo N., Toscano M.: Food Chem., 2013, 141, 2017. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.05.071
 20. Mazzone G., Malaj N., Galano A., et al..: RSC Adv., 2015, 5, 565. https://doi.org/10.1039/C4RA11733F
 21. Wright J., Johnson E., DiLabio G.: J. Am. Chem. Soc., 2001, 123, 1173. https://doi.org/10.1021/ja002455u
 22. Becke A.: Phys. Rev. A, 1988, 38, 3098. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.38.3098