Синтез і характеристика флуор-імідазольних кополімерів

Автори: 
Dong-Won Oh, Yong-Seop Park, Woo-Bung Lee, Mi-Sook Park, Kyoung-Haw Jung and Jae-Kyeung Park

Синтезовано нові похідні з високою термічною стабільністю: полі(флуор-ко-1,3-дифенілімідазолін хлорид) (7) та полі(флуор-ко-1,3-дифенілімідазол-2-тіон) (9). Досліджено їх фізичні та оптичні властивості. Отримано характеристику синтезованих полімерів за допомогою 1H ЯМР, 13С ЯМР, диференційної скануючої калориметрії, термогравіметричного аналізу (ТГА), хроматографії та растрової електронної мікроскопії. За результатами ТГА визначено відмінну термостабільність одержуваних полімерів. Показано, що вихідна втрата ваги (5 %) спостерігається близько 700 К, а основний розклад відбувається біля 760 К (50 %). Температура склування сполуки (9) є вищою у порівнянні з кополімером (7). Спектри випромінювання кополімеру (9) показали зміщення у червону область у порівнянні з первинним кополімером (7). Для кополімерів (7) і (9) визначено оптичну ширину забороненої зони від початку поглинання кополімерів, яка становить 3,06 і 2,91 еВ відповідно.

[1] Ranger M. and Leclerc M.: Chem. Commun., 1997, 1597.
[2] Setayesh S., Marsitzky D. and Mullen K.: Macromolecules, 2000, 33, 2016.
[3] Setayesh S., Grimsdale A., Weil. T. et al.: J. Am. Chem. Soc., 2001, 123, 946.
[4] Lee J., Klaerner G. and Miller R.: Chem. Mater., 1999, 11, 1083.
[5] Ranger M., Rondeau D. and Leclerc M.: Macromolecules, 1997, 30, 7686.
[6] Fukuda M., Sawada K. and Yoshino K.: J. Polym. Sci. A, 1993, 31, 2465.
[7] Chou C. and Shu C.: Macromolecules, 2002, 35, 9673.
[8] Renqiang Y., Renyu T., Jingai Y. et al: Macromolecules, 2005, 38, 244.
[9] Oh D., Lee W. and Park J.: Chem. & Chem. Techn., 2013, 7, 47.
[10] Murray R., Trozzolo A., Wasserman E. and Yager W.: J. Am. Chem. Soc., 1962, 84, 3213.
[11] Arduengo A. and Wilmington D.: Pat US 5077414, Publ. Dec. 31, 1991.
[12] Arduengo A., Harlow R., Kline M. and Dias H.: J. Am. Chem. Soc.,1992, 114, 5530.
[13] Dixon D. and Arduengo A.: J. Phys. Chem., 1991, 95, 4180.
[14] Huang J., Stevens E., Nolan S. and Petersen J.: J. Am. Chem. Soc., 1999, 121, 2674.
[15] Downing S., Guadano S., Pugh D. et al.: Organometallics., 2007, 26, 3762.
[16] Arduengo A.: Acc. Chem. Res., 1999, 32, 913.
[17] Herrmann W. and Kocher C.: Angew. Chem.. Int. Ed. Engl., 1997, 36, 2162.
[18] Lorber C. and Vendier L.: Organometallics., 2008, 27, 2774.
[19] Kuhn N., Kratz T., Blaer D. and Boese R.: Inorganica Chimica Acta., 1995, 238, 179.
[20] Arduengo A. and Wilmington D.: Pat US 5162482, Publ. Nov. 10, 1992.
[21] Regitz M.: Angew. Chem., 1991, 103, 691.
[22] Kuhn N., Kratz T., Blaser D. and Boese R.: Chem. Ber., 1995, 128, 245.
[23] Jianfeng L., Carola S., Sebastian M. et al.: Z. Anorg. Allg. Chem., 2010, 636, 511.
[24] Benac B., Burgess E. and Arduengo A.: Org. Synth., 1986, 64, 92.