Технологічні аспекти естерифікації дикарбонових кислот у присутності апротонних каталізаторів

Authors: 

Stepan Melnyk and Victor Reutskyy

Узагальнено результати досліджень закономірностей одержання діестерів аліфатичних дикарбонових кислот у присутності апротонних каталізаторів – кислот Льюїса. Визначено вплив природи каталізаторів – солей металів, їх концентрації, природи і співвідношення реагентів, вмісту в них води, а також температури реакції на технологічні показники процесу естерифікації. Розглянуто технологічні аспекти процесу естерифікації в присутності апротонних кислот. Визначено можливість повторного застосування досліджених каталізаторів у технологічному процесі.

[1] Barshteyn R., Kirilovich V. and Nosovskiy Yu.: Plastifikatory dlya Polimerov. Khimiya, Moskwa 1982.
[2] Svirskiy K., Kunakova R., Zaynullin R. and Dokichev V.: Bashk. Khim. Zh., 2010, 2, 162.
[3] Gang L. and Wenhui P.: Kinetika i Kataliz, 2010, 4, 583.
[4] Xiuhua H., Akihiro Y. and Joji N.: Tetrahedron Lett., 2004, 4, 781.
[5] Mantri K., Kenichi K. and Sugi Y.: Synthesis, 2005, 12, 1939.
[6] Finmans P. et. al: Pat. WO 2005/049556, Publ. Jun. 02, 2005.
[7] Melnyk S., Kachmar-Kos N., Melnyk Yu. and Reutskyy V.: Pat. UA 58200, Publ. Apr. 11, 2011.