Перфтороксасульфонати металів – каталізатори одержання естерів

Authors: 

Stepan Melnyk

Досліджено процес одержання естерів аліфатичних дикарбонових кислот і спиртів С4-С5 у присутності перфтор(4-метил-3,6-діоксаоктан)сульфонатів різних металів. Для порівняльної оцінки каталізаторів їх концентрація вибрана однаковою і такою, щоб швидкість процесу лімітувалася саме швидкістю хімічної реакції. Отримано залежності впливу концентрації та природи каталізатора, природи дикарбонової кислоти та спирту на технологічні показники процесу естерифікації. Виявлена досить висока активність досліджених каталізаторів, яка, ймовірно, обумовлена синергічним ефектом дії катіону металу і перфторованого фрагмента, який забезпечує як зменшення електронної густини на йоні металу, так і добру розчинність каталізатора в субстраті і створення його високої активної концентрації.

[1] Otera J.: Esterification. Methods, Reactions and Applications. Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, Weinheim 2003.
[2] Garaleh M.: Eur. J. Sci. Res., 2011, 3, 383-387.
[3] Ridland J. and Wesley L.: Pat. US 2002/6372929. Publ. Apr. 04, 2002.
[4] Ishihara K. and Yamamoto H.: Pat. US 2011/7973193. Publ. Jul. 5, 2011.
[5] Finmans P. et. al: Pat. WO 2005/049556. Publ. Jun. 02, 2005.
[6] Odabashyan G. and Shvets W.: Laboratornyi Practicum po Khimii i Technologii Osnovnogo Organicheskogo i Neftekhimicheskogo Sinteza. Khimiya, Moskwa 1992.