Вплив хімічної природи хромофора на полімеризаційні властивості метакрилових азомономерів

Автори: 
Oksana Nadtoka and Volodymyr Syromyatnikov

Синтезовано метакрилові азомономери на основі пара-аміноацетаніліду, що використовуються для отримання функціоналізованих полімерів для орієнтації рідких кристалів. Азофрагменти містять у своїй структурі різноманітні ароматичні ядра: бензольне, нафталінове, 8-оксихіноліонове та похідні тіазолу. Вивчено кінетику полімеризації синтезованих азомономерів. Представлено сумарні константи ефективності термоінфційованої полімеризації K. Методом Файнмена-Росса визначено константи кополімеризації та розраховано параметри Q та e. Показано, що природа ароматичного ядра впливає на швидкість полімеризації двома шляхами: через стеричний чинник та безпосередньо хімічну будову. Отримано структурно-забарвлені (ко)полімери на основі синтезованих мономерів, а також записано їх спектри поглинання. Показано, що при використанні електоноакцепторних та електронодонорних замісників (створення пуш-пульного ефекту) можливе посилення як поглинання, так і здатність до перенесення заряду в системі. Вивчено взаємовплив структура-властивості і показний вплив пуш-пульного ефекту на зміну максимуму поглинання синтезованих полімерів.

[1] Angliolini L., Caretti D., Giorgini L. and Salatelli E.: Synth. Met., 2000, 115, 235. 
[2] Meng X., Natansohn A., Barrett C. and Rochon P.: Macromolecules, 1996, 29, 946.
[3] Yaroshchuk O., Gurumurthy H., Chigrinov V. et al.: Proceed. of IDW’07, 2007, 1665.
[4] Nadtoka O., Yaroshchuk O., Bednaya T. et al.: Polymer Sci., 2010, 52, 261.
[5] Vretik L., Yaroshchuk O., Zagniy V. et al.: [in:] Iwan A. (Ed.), Liquid Crystalline Organic Compounds and Polymers as Materials of the XXI Century: From Synthesis to Applications. Research Signpost, Kerala 2011.
[6] Vretik L., Syromyatnikov V., Zagniy V. et al.: Mol. Cryst. Liq. Cryst., 2007, 479, 121. 
[7] Odian G.: Principles of Polymerization. Wiley, Hoboken 2004.
[8] Getmanchuk Yu. and Bratychak M.: Khimiya i Technologiya Polimeriv. Beskyd Bit, Lviv 2006.
[9] Kumar G.: Azofunctional Polymers: Functional Group Approach in Macromolecular Design. Technomic Publication, Lancaster 1992.
[10] Nadtoka O., Syromyatnikov V. and Olkhovik L.: Mol. Cryst. Liq. Cryst., 2005, 427, 259.
[11] Natansohn A., Rochon P., Gosselin J. and Xie S.: Macromolecules, 1992, 25, 2268.
[12] Pascal L.: PhD thesis. Kyiv Nat. Univ., Kyiv 1984. 
[13] Kolendo A.: PhD thesis. Kyiv Nat. Univ., Kyiv 1990.
[14] Fujihara H., Yjshihara M. and Maeshima T.: J. Macromol. Sci. A, 1980, 14, 867.
[15] Rau H.: [in:] Rebek J. (Ed.), Photochemistry and Photophysics, CRC Press, Boca Raton, FL 1990.