Тверді полімер-електролітні мембрани на основі флуоросилоксанової матриці

2021;
: сс. 198 - 204
1
1 Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, 2 Institute of Macromolecular Chemistry and Polymeric Materials, Iv. Javakhishvili Tbilisi State University
2
Institute of Macromolecular Chemistry and Polymeric Materials, Iv. Javakhishvili Tbilisi State University
3
Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, 2 Institute of Macromolecular Chemistry and Polymeric Materials, Iv. Javakhishvili Tbilisi State University
4
1 Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, 2 Institute of Macromolecular Chemistry and Polymeric Materials, Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Досліджено реакції гідросилювання 2,4,6,8-тетрагідро-2,4,6,8-тетраметилциклотетрасилоксана (D4H) з 2,2,3,3,4,4,5,5-октафлуоропентил акрилатом у співвідношенні 1:4,2 в присутності платинового каталізатора и одержано відповідний адукт (D4R). В присутності безводного гідроксиду калию проведено полімеризацію D4R, внаслідок чого отримано відповідний комб-полімер з бічними групами 2,2,3,3,4,4,5,5-октафлуоропентил пропіонату. Синтезований продукт та полімери проаналізовано за допомогою методів Фур‘є-спектроскопії, 1Н, 13С і 29Si спектроскопії. Тверді полімер-електролитні мембрани одержані за допомогою золь-гель реакцій полімерів з тетраетоксисиланом, допованим трифлуорометансульфонатом літію (трифлат) та біс(трифлуорометансульфонил)імідом літію. Встановлено, що електропровідність полімер-електролітних мембран за кімнатної температури знаходиться в межах (1,9•10-6)–5,9•10-10 См/см.

 1. Di Noto V., Lavina S., Giffin G. et al.: Electrochim. Acta, 2011, 57, 4. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2011.08.048
 2. Armand M.: Solid State Ionics, 1983, 9-10, 745. https://doi.org/10.1016/0167-2738(83)90083-8
 3. Muldoon J., Bucur C., Boaretto N. et al.: Polym. Rev., 2015, 55, 208. https://doi.org/10.1080/15583724.2015.1011966
 4. Baudry P., Lascaud S., Majastre H., Bloch D.: J. Power Sources, 1997, 68, 432. https://doi.org/10.1016/S0378-7753(97)02646-3
 5. Kerr J.: Polymeric Electrolytes: an Overview [in:] Nazri G., Pistoia G. (Eds.), Lithium Batteries. Springer US, Boston, MA 2003, 575-622.
 6. Sun C., Liu J., Gong Y. et al.: Nano Energy, 2017, 33, 363. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2017.01.028
 7. Goodenough J., Kim Y.: Chem. Mater., 2010, 22, 587. https://doi.org/10.1021/cm901452z
 8. Yue L., Ma J., Zhang J. et al.: Energy Storage Mater., 2016, 5, 139. https://doi.org/10.1016/j.ensm.2016.07.003
 9. Ben Youcef H., Garcia-Calvo O., Lago N. et al.: Electrochim. Acta, 2016, 220, 587. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2016.10.122
 10. Kang Y., Lee W., Hack Suh D., Lee C.: J. Power Sources, 2003, 119-121, 448e. https://doi.org/10.1016/S0378-7753(03)00189-7
 11. Nugent J., Moganty S., Archer L.: Adv. Mater., 2010, 22, 3677. https://doi.org/10.1002/adma.201000898
 12. Saikia D., Wu H., Lin C. et al.: Polymer, 2012, 53, 6008. https://doi.org/10.1016/j.polymer.2012.11.012
 13. Pan Y., Saikia D., Fang J. et al.: RSC Adv., 2014, 4, 13293. https://doi.org/10.1039/C3RA47695B
 14. Chu Y., Liu Z., Saikia D. et al.: Ionics, 2015, 21, 2523. https://doi.org/10.1007/s11581-015-1425-z
 15. Yuan W., Shen T., Liu X., Ren J.: Mater. Lett., 2013, 111, 9. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2013.08.062
 16. Iwahara T., Kusakabe M., Chiba M., Yonezawa K.: J. Polym. Sci. A, 1993, 31, 2617. https://doi.org/10.1002/pola.1993.080311023
 17. https://en.wikipedia.org/wiki/Infrared
 18. Socrates G.: Infrared and Raman Characteristic Group Frequencies: Tables and Charts. John Wiley&Sons 2001.
 19. Stuart B.: Infrared Spectroscopy: Fundamentals and Applications. John Wiley&Sons 2004.
 20. Zhang L., Zhang Z., Harring S. et al.: J. Mater. Chem., 2008, 18, 3713. https://doi.org/10.1039/B806290K
 21. Ziman J.: Principles of the Theory of Solids. Cambridge University Press 1964.