Оцінювання функціональної придатності радіоелектронних кіл із застосуванням методу довірчих еліпсоїдів

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Тернопільський національний економічний університет

У статті розглянуто задачу оцінювання функціональної придатності радіоелектронних кіл. За показник функціональної придатності обрано показник імовірності функціональної придатності. Запропоновано та обґрунтовано метод оцінювання функціональної придатності РЕК, який ґрунтується на співставленні області функціональної придатності та довірчої області розсіювання в процесі експлуатації і уможливлює отримання аналітичного співвідношення для обчислення імовірності функціональної придатності РЕК. Запропонований метод реалізовано на прикладі оцінювання функціональної придатності смугового фільтра.

  1. Y. Bobalo, Analysis of Quality of Radio Electronic Devices in Multistage Production Systems // Przegląd Elektrotechniczny. – Warsaw, Poland. – №1. – 2010. – P. 124-127.
  2. M. Dyvak, I. Calishchuc, P. Stakhiv, Identification of Electric Circuit Dynamic Models on the Basis of Interval Data // Przegląd Elektrotechniczny. – Warsaw, Poland. –№. 2. – 2005. P. 60-62.
  3. T. Kaczorek, Computation of Positive Stable Realizations for Discrete-Time Linear Systems // Computational Problems of Electrical Engineering, – Lviv, Ukraine: Publishing house of Lviv Polytechnic National University. – Vol. 2, № 1. – 2012. P. 41- 48.
  4. S. Osowski, Simulink as an Advanced Tool for Analysis of Dynamical Electrical Systems // Computational Problems of Electrical Engineering. – Lviv, Ukraine: Publishing house of Lviv Polytechnic National University. – Vol. 1, № 1. – 2011. – P. 57- 66.
  5. S. Osowski, Modeling and Simulation of Dy­na­mic Systems and Processes. – Warsaw, Poland: Publis­hing house of Warsaw University of Technology. – 2007. – 307 p. (Polish)
  6. M. Dyvak, Problems of Mathematical Modeling of Static Systems with Interval Data. – Ternopil, Ukraine: “Ekonomichna dumka” Publishing house of Ternopil National Economic University. – 2011. – 216 p. (Ukrainian)