Probability of functional usability

Оцінювання функціональної придатності радіоелектронних кіл із застосуванням методу довірчих еліпсоїдів

У статті розглянуто задачу оцінювання функціональної придатності радіоелектронних кіл. За показник функціональної придатності обрано показник імовірності функціональної придатності. Запропоновано та обґрунтовано метод оцінювання функціональної придатності РЕК, який ґрунтується на співставленні області функціональної придатності та довірчої області розсіювання в процесі експлуатації і уможливлює отримання аналітичного співвідношення для обчислення імовірності функціональної придатності РЕК.