Дослідження ефективності комутаційних полів цифрової системи комутації ewsd v.15

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Внаслідок широкого впровадження цифрової системи комутації EWSD на сучасних телефонних мережах, актуальним постає питання економічної ефективності її експлуатації Для розв'язання даної проблеми, на етапі проектування цифрових систем комутації слід оптимально обирати структуру кому­таційного поля. У роботі змо­дельовано структури одно-, трьох- і п’ятиланкових комутаційних полів п’яти ємностей цифрової системи комутації EWSD V.15, побудованих на основі стандартних двох часових і трьох просторових комутаційних модулів. Для оцінки ефективності тридцяти структур комута­ційних полів обґрунтовано економічний критерій, який визна­чається вартістю одного цифрового ка­налу в еквівалентних точках комутації. В результаті аналізу встановлено, що одноланкові комутаційні по­ля малої ємності є найефективнішими, а трьох­ланкові струк­тури ефективно реалізовувати тільки малої та середньої ємності, крім того, вони мають якісне обслуговування вхідних трактів за рахунок більшої зв'язності. П'ятиланкові комутаційні поля ефективно будувати тільки при великих ємностях, у цьому випадку, вони в десятки разів дешевші одно­ланкових і майже однієї вартості з трьохланковими структурами.

  1. V. Kartashevskyy and A. Roslyakov, Digital swit­ching systems for city bell stations, Moscow, Russia: Eko-Trends, 2008. (Russian)
  2. J. C. Bellamy, Digital Telephony. Wiley Series in Telecommunications and Signal Processing, 2000.
  3. B. Goljdshtejn, Switching Systems, St-Petersburg, Russia: BHV, 2004. (Russian)
  4. J. Gordon Pearce, Telecommunications Switching. – New York, USA: Plenum Press, 1994.
  5. R. F. Rey, Engineering and Operations in the Bell Sys­tem. – New Jersey, USA: AT&T Bell Labo­ratories, 1993.
  6. Richard A. Thompson, Telephone Switching System, Boston, USA: Artech House, 2000.
  7. K. Chaban, “The efficiency analysis of the three-link switching field of EWSD digital switching system”, in Proc. Modern Problems of Radio Engineering, Telecom­mu­nica­tions and Computer Science (TCSET), pp. 269-270, 2011.
  8. K. Chaban, Ye. Chernychivskyy, and M. Yavors­kyy, “The efficiency analysis of single- and three-link structures of switching fields of EWSD V 15 digital switching system”, Radioelektronika ta teleko­munikatsiyi, no.738, pp. 117-123, Lviv, Ukraine: Lviv Polytechnic National University, 2012. (Ukrainian)
  9. K. Chaban, “The efficiency analysis of the five–link structure of EWSD digital switching system”, in Proc. XII Int. Conf. CADSM, pp. 53-55, Lviv, Ukraine: Lviv Polytechnic National University, 2013.