Дослідження ефективності телефонних мереж із різними структурами

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

З розвитком мереж зв¢язку розвивалися й удоско­налювалися структури мереж. На сьогоднішній день перспективний розвиток телефонних мереж усіхрівнів їєрархії передбачає дослідження структур для їх побудови.

Метою даної роботи є побудова і аналіз ефективності найбільш поширених структур телефонних мереж загального користування згідно визначених критеріїв ефективності. У роботі поставлені завдання: 1) дослідити найбільш поширені структури телефонних мереж та побудувати їх на конкретній території з врахуванням вихідних даних і методів розташування вузлів; 2) обґрунтувати параметри ефективності телефонних мереж; 3) розрахувати вибрані параметри для побудованих структур і провести кількісний та якісний аналіз отриманих результатів. Актуальність даної роботи пояснюється як відсутністю в літературі кількісного дослідження параметрів ефективності телефонних мереж з різними структурами, так і потребами практики, пов'язаними з широким застосуванням різних структур мереж зв'язку.

  1. V.S. Steklov and L.N. Berkman, Telecommunication networks. Kyiv, Ukraine: Tekhnika, 2001. (Ukrainian)
  2. G.S. Gaivoronskaya, The constraction basics of networks and telephone communication. Odesa, Ukraine, 1997. (Russian)
  3. . R. Bessler and A. Deutsch. Designing of commu­nication networks. Moscow, Russia: Radio i Sviaz, 1988. (Russian)
  4. The digital switching systems for GTS. Ed. by B. Kartashevskyi, Moscow, Russia: Eko-Trendz, 2008. (Russian)
  5. K.O. Chaban and I.B Tchaikovskyi, “Research of efficiency of typical telephone network structures with circuit switching” in Proc. Conf. “Modern problems of telecommunications and training in the field of telecommunications”, pp. 77-80, Lviv, Ukraine, 2014.
  6. K. Chaban and H. Laba, “Study of efficiency of the circular structures of the local telephone network”, in Proc. Intern. Conf. CADSM`2015, pp. 273-275, Lviv-Polyana, Ukraine, 2015.
  7. R. Thompson, Telephone Switching Systems. Boston, USA: Artech House, 2000.