Магнітно-колова модель вихрострумового дефектоскопа

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Запропоновано модель пристрою неруйнівного контролю за методом вихрових струмів. Пристрій і досліджуваний об’єкт представлені заступною схемою у вигляді електромагнітного кола, описаних системою диференційно-скінчених рівнянь в координатах контурних магнітних потоків та струмів обвиток. Модель дозволяє врахувати три параметри дефектів: глибину, ширину й провідність. Для розрахунку використовується сплайн-метод аналізу періодичних режимів.

  1. V. Muzhytskyy, A. Byzyulev, R. Zahydulyn, „Eddy current defectoscope VD-12NFP and methods of processing the measured signal from the defect“, Defectoscopiya, no.5, pp. 85-91, 2004. (Russian)
  2. V. Perkhach, T. Shelepeten, V. Horyachko, “Digital quasi etalon model electromagnetic devices// Mathematical modeling of electrical engineering, electronics and power”, in Proc. 3rd International Conference on Matematychne modeliuvannia v elektrotekhnitsi, elektronitsi ta energetytsi, pp.208-209, Lviv, Ukraine: Lviv Polytechnic National University, 1999. (Ukrainian)
  3. V. S. Cecco, G.van Drunen, F. L. Sharp, Manual on eddy current method, Chalk River, ON: Canada, 1981.
  4. V. Malyar, “The main provisions of the spline method of calculating periodic modes of operation of electrical circuits”, Elektronika i svyaz, no. 5, pp. 11-14, 1998. (Russian)