Удосконалення методу рою для розв’язку задач апроксимації ланок електромеханічних систем

1
Національний університет «Львівська політехніка»

Стаття присвячена удосконаленню методу рою частинок, а також адаптації цього методу для розв’язку типових задач електромеханіки, у яких ланки описуються моделями дробового порядку з кількістю невідомих параметрів 3-5. На прикладах показано ефективність і високу точність запропонованого методу як засобу для апроксимації передаточних функцій повного порядку ланок електромеханічних систем дробовими моделями і навпаки.

  1. J. Kennedy, R. C. Eberhart. “Particle swarm optimization”, in Proc. of the IEEE International Conference on Neural Networks, vol. IV, pp.1942–1948, Piscataway, NJ, USA: IEEE Press, 1995.
  2. 2. Deepyaman Maiti, Sagnik Biswas, Amit Konar, “Design of a Fractional Order PID Controller Using Particle Swarm Optimization Technique”, in Proc. 2nd -National Conference on Recent Trends in Information Systems (ReTIS-08), Kolkata, India, 2008.
  3. 3. V. Tkachuk, B. Kopchak, “Induction generator with self-excitation as a part of control system”, Visnyk  NU “Lvivska politechnika” “Elektroenergetychni ta elektromehanichni systemy”, no. 449, pp. 170-177, Lviv, Ukraine, 2002.