Синтез систем автоматичного керування за використання біноміальної та баттерворта стандартних форм дробового порядку

1
Ряшівський технологічний університет
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Стаття присвячена застосуванню стандартних дробових біномінальних форм та форм Баттерворта при синтезі систем керування. Метою цієї роботи є удосконалення методу синтезу дробових регуляторів довільної структури, за умови забезпечення бажаних стандартних форм  дробового порядку. У зв’язку з використанням дробових стандартних форм розширено гамму можливих налаштувань дробових регуляторів при синтезі контурів ЕМС та забезпечено кращу якість перехідних процесів порівняно з регуляторами цілого порядку. Доведено, що на основі отриманих результатів досліджень для налагодження контурів ЕМС можна рекомендувати дробові стандартні форми: Батерворта при  q = 0,9 ÷ 1,3 і біноміальні при q = 0,1 ÷ 2, як такі, що задовольняють вимоги об’єктів керування.  Наведено деякі з отриманих результатів, які можна рекомендувати для практичного використання при налаштуванні систем керування. З огляду на проведене дослідження, максимальне відхилення між результатами, отриманими шляхом моделювання і бажаними не перевищує 1%. Отже, завдяки запропонованому підходу підвищено  ефективність синтезованих систем.

 1. Ya.Yu. Maruschak, Synthesis of electromechanical systems with serial and parallel correction. Lviv, Ukraine: Lviv Polytechnic, 2005. (Ukrainian)
 2. M. Busłowicz, “Selected problems of continuous-time linear systems of non-integer order,” Pomiary Automatyka Robotyka, no. 2, pp. 93-114, 2010. (Polish)
 3. A. Anish,  D. Saptarshi, and P. Indranil, “Extending the concept of analog Butterworth filter for fractional order systems,” Signal Processing, vol. 94, pp. 409-420, 2014.
 4. V.V. Vasiliev and L.A. Simak, Fractional calculus and approximation methods in modeling of dynamic systems, Kyiv, Ukraine: Ukraine National Academy of Sciences, 2008. (Russian)
 5. C.A. Monje, Y. Chen, B.M. Vinagre, D. Xye, and V.Feliu, Fractional-order Systems and Controls, New York, USA: Springer, 2010.
 6. A.Dzieliński, D. Sierociuk, and G. Sarwas, “Some applications of fractional order calculus, “A Bulletin of Polish Academy of Sciences, Technical Sciences,” vol. 58, no. 4, pp. 583 - 592, 2010.
 7. Ya. Maruschak, B. Kopchak, and L. Kopchak, “Frac­tional order controllers in systems of subordinated voltage control of autonomous induction generator, Electrychni ta elektro­mekhanichni systemy”, no. 763, pp. 76-80, Lviv, Ukraine: Lviv Polytechnic, 2013. (Ukrainian)
 8. A. Ruszewski, “Stability regions of closed-loop system with delay inertial plant of fractional order and fractional order PI controller,” A Bulletin of Polish Academy of Sciences, Technical Sciences,” vol. 56, no. 4, pp. 329-332, 2008.
 9. D. Maiti, S. Biswas, and A. Konar, “Design of a fractional order PID controller using particle swarm optimization technique,” in Proc. 2nd National Conference on Recent Trends in Information Systems (ReTIS-08), Febr. 7-9, 2008.
 10. A. Ruszewski and A. Sobolewski, “Comparative studies of control systems with fractional controllers,” Przegląd Elektrotechniczny, vol. 88, no. 4b, pp. 204-208, 2012.
 11. V. Busher, “The dynamic properties of control systems with fractional order of astatism, Elektrotekhnichni ta kompyuterni systemy”, no. 1 (77), pp. 13-16, 2010. (Russian)
 12. T. Kaczorek, Selected Problems of Fractional Systems Theory, Heidelberg, Germany: Springer, 2011.
 13.  Ya.Yu. Maruschak and B.L. Kopchak, “Fractional standard forms for the synthesis of electromechanical systems, Elektrotekhnichni ta kompyuterni systemy, no. 15 (91), pp. 57- 60, 2014. (Ukrainian)