Мульти-модулярна оптимізація інформаційних технологій

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

У статті розглядається нова концепція в методології покращення якісних показників векторних інформаційних технологій (наприклад, кодування векторних даних) стосовно надійності, швидкості пересилання даних та функціональних можливостей, використовуючи інноваційні розробки на основі векторних комбінаторних конфігурацій, таких як циклічні групи в розширених полях Ґалуа, різницеві множини та новітні векторні комбінаторні конструкції. Дослідження двовимірних та комбінаторних структур вищої розмірності дозволяє створювати векторні інформаційні системи на основі ідеї вигідного розміщення структурних елементів в цих системах. Цей метод проектування дозволяє представляти, опрацьовувати, перетворювати та пересилати інформацію у вигляді дво - або багатовимірних векторних потоків даних з меншою кількістю базових елементів ніж тепер. Мета полягає у використанні відповідних алгебричних методів для покращення технологічної ефективності, використовуючи корисні властивості взаємозв'язків дво- й багатомодулярних векторних циклічних груп та здатність конвертування розмірності векторних інформаційних систем. Стаття містить кілька прикладів мінімізації, пов'язаних з оптимальним розміщенням структурних елементів у просторовій або часово розподіленій інформаційній системі, у тому числі застосування для розроблення кодованих сигналів для зв'язку і радіолокаційних сигналів та розміщення елементів в антенних решітках.

 1. M. Hall, Combinatorial Theory. Waltham, MA, USA: Blaisdell Publishing Company, 1967.
 2. J. Rotman, Galois Theory, 2nd ed. Berlin, Germany: Springer, 1998.
 3. T. CormenC. Leiserson, R. Rivest, and C. Stein, Introduction to Algorithms, 2nd ed. The MIT Press and McGraw-Hill Book Company, 2001.
 4.  N. Bourbaki, Algebra II. Berlin, Germany: Sprin­ger, 2003.
 5. M. Greenberg, Lectures on Forms in Many Variab­les. New York-Amsterdam: W.A. Benjamin, Inc, 1969.
 6. A. Fröhlich and M. Taylor, Algebraic number theory (Cambridge studies in advanced mathematics. 27). Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1991. 
 7. P. McMullen and E. Schulte, Abstract Regular Poly­topes. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002.
 8. Manifold, https://en.wikipedia.org/wiki/Manifold
 9. Yu. Shapovalov, B.Mandziy, and D. Bachyk, “Optimization of linear parametric circuits in the frequency domain”, Econtechmod: an international quarterly journal on economics in technology, new tech­nologies and modelling processes, vol. 4, no. 2, pp. 73-77, 2013.
 10. A.Holovatyy, V.Teslyuk, and M.Lobur, “Verilog-ams model of comb-drive sensing element of integrated capacitive microaccelerometer for behavioural level of computer aid design”, Econtechmod: an international quarterly journal on economics in technology, new tech­nologies and modelling processes, vol. 3, no.1, pp. 49-53, 2014.
 11. V.V. Riznyk, Synthesis of the optimum combina­torial systems, Lviv, Ukraine: Vyshcha shkola, 1989. (Ukrainian)
 12. V.Riznyk “Applications of the combinatorial configurations for optimization of technological sys­tems”, Econtechmod: an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes, vol. 5, no.1, pp. 52-57, 2016.