Аналіз шляхів підвищення енергоефективності тягової електричної передачі маневрового тепловозу

1
Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Молнія" Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
2
Український державний університет залізничного транспорту
3
Український державний університет залізничного транспорту
4
Український державний університет залізничного транспорту

Стаття присвячена проблемам підвищення енергоефективності тягової електричної передачі маневрового тепловоза. В умовах зростання вартості пального для збереження конкурентоспроможності алізничних перевезень досить гостро постає питання енергоефективності тягового рухомого складу, на який приходиться близько 90% загального споживання вуглеводнів залізницею. На даний час досліджено ряд заходів з підвищення ефективності дизельних двигунів тепловозів, що дає змогу отримати приріст ККД на рівні 1-5%. Застосування нових ефективних типів електромеханічних перетворювачів зі статичними перетворювачами, в свою чергу, також дає змогу знизити споживання паливно-мастильних матеріалів тепловозом. Проте вирішення питання енергоефективності тягової передачі тепловоза потребує комплексного підходу. Одним із таких підходів є застосування нових типів дизель-генераторних установок для тепловозів – вільнопоршневих двигунів внутрішнього згорання з лінійними генераторами. Застосування нових конструкцій теплових двигунів дає змогу значно розширити можливі межі підвищення ефективності тепловозної тяги.

  1. S. Yatsko, B. Sytnik, Y. Vashchenko, A. Sidorenko, B. Liubarskyi, I. Veretennikov, M. Glebova, “Comprehensive approach to modeling dynamic processes in the system of underground rail electric traction”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, vol. 1, no. 9 (97), pp. 48–57, Feb. 2019.
  2. P. Chystiakov, O. Chornyi, B. Zhautikov, G. Sivyakova, “Remote control of electromechanical systems based on computer simulators”, Proceedings of 2017 IEEE International Conference on modern electrical and energy systems(MEES-2017), Kremenchuk, M. Ostrohradskyi National University, pp. 364-367, 2017.
  3. B. Liubarskyi, A. Demydov, B. Yeritsyan, R. Nuriiev, and D. Iakunin, “Determining electrical losses of the traction drive of electric train based on a synchronous motor with excitation from permanent magnets,” Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, vol. 2, no. 9 (92), pp. 29–39, Apr. 2018.
  4. S. Buriakovskyi, M. Babaiev, B. Liubarskyi, A. Maslii, N. Karpenko, D. Pomazan, A. Maslii, and I. Denys, “Quality assessment of control over the traction valve-inductor drive of a hybrid diesel locomotive,” Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, vol. 1, no. 2 (91), pp. 68–75, Feb. 2018.
  5. A. Boretti, “The Future of the Internal Combustion Engine After ‘Diesel-Gate,’” SAE Technical Paper Series, Jul. 2017.