Визначення впливу фракційного складу деревини на газифікацію

https://doi.org/10.23939/jeecs2016.01.005
Надіслано: Жовтень 01, 2016
Переглянуто: Жовтень 07, 2016
Прийнято: Грудень 23, 2016
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Теплотворна здатність синтез-газу, отримуваного в результаті газифікації палива, може змінюватися залежно від різних факторів. Основними факторами, які впливають на газифікацію є фракційний склад деревини; кількість повітря, поданого в камеру газифікації; висота активного шару і низки інших факторів, залежних від па­лива, яке газифікується, і параметрів газифікатора. Будь-яку деревину для подальшого термічного перероблення по­трібно подрібнити. Залежно від виробничої необхідності деревину подрібнюють до технологічної тріски різних фракцій рубильними машинами (їх ще називають деревними дробарками, шредерами). Вибір рубильної машини залежить від виробничої необхідності. Сучасні рубильні машини дають змогу робити тонке налаштування ви­хід­ного матеріалу за розміром деревини. Зважаючи на дефіцит і ціну енергоносіїв, першочерговим стає вико­ристання подрібнених деревних відходів як палива для газогенераторних установок та котлів на твердому паливі.

  1. Lyamin V. A. Effect of chipping of wood on the output of liquid products of gasification / V. A. Lyamin, A. Nemkin // Journal “Wood chemical industry”. – M., 1940. – No. 8 – P. 34–38 (in Russian).
  2. Lyamin V. A. Gasification of small chips of varying humidity / V. A. Lyamin // Journal “The hydrolysis and resin industry”. – 1962. –
    No. 8. – P. 8–11. (in Russian).
  3. Ukraine patent for utility model number 38952, INC C10J 3/00. Gas generator / S. S. Lys, Y. S. Badera, Y. M. Hnatyshyn; Owner: NLTU Ukraine; Appl. 08.09.2008; Publish. 26.01.2009, Bulletin No. 2 (in Ukrainian).
  4. Lys S.S. Thermal processing of wood by a continuous layer of gaseous fuel / S. S. Lys, Y. S. Mysak // Eastern European Journal of advanced technologies. – Kharkiv, 2012. – No. 3/8 (57). – P. 47–49 (in Ukrainian).
  5. Hrycak S. A. Research in the woodworking : methodical instructions / S. A. Hrycak, O. A. Boyko, A. S. Kushpit. – Lviv, Ukraine UkrDLTU, 2002. – 26 p. (in Ukrainian).
  6. Pizhurin A.A. Fundamentals of modeling and optimization of processes of woodworking / A. A. Pizhurin, M. S. Rosenblit. – A textbook for high schools. – M.: Forestry, 1988. – 296 p. (in Russian).
  7. Pilipchuk M. I. Basic of scientific research / M. I. Pilipchuk, A. S. Grigoriev, V. V. Shostak. – Lviv: Publishing house “Knowledge”, 2007. – 234 p. (in Ukrainian).
  8. Chaurasia A. Modeling, simulation, and optimization of pyrolysis of biomass / A. Chaurasia, B. Babu // LAP LAMBERT Academic  Publishing. – 2011. – 440 р.
S. Lys, Y. Mysak, T. Kravets. Determination of Wood Fractional Composition Effect on Gasification Process. Energy Eng. Control Syst., 2016, Vol. 2, No. 1, pp. 5 – 8. https://doi.org/10.23939/jeecs2016.01.005