Використання нанорідини «вода-TiO2» у горизонтальному колекторі Slinky теплового насосу

2022;
: с. 7 – 14
https://doi.org/10.23939/jeecs2022.01.007
Надіслано: Квітень 11, 2022
Переглянуто: Травень 06, 2022
Прийнято: Травень 16, 2022
1
Національний університет “Львівська політехніка”

У роботі досліджено гідродинаміку нанорідини «вода-TiO2» в горизонтальному колекторі Slinky Ø 32 × 3 мм теплового насосу, а також теплопередачу від річкової води до нанорідини. Нанорідина «вода-TiO2» має привабливі можливості щодо застосування у енергетичній галузі завдяки своїм підвищеним тепловим властивостям. Вивчено теплофізичні та гідродинамічні характеристики теплоносія з наночастинками TiO2 сферичної форми у діапазоні температур від 2 до 12,5 °C. Чисельні дослідження виконано в діапазоні зміни концентрації наночастинок від 0,3 до 1,3 об.%. У роботі вивчено вплив робочих температур нанорідини «вода-TiO2» на ефективність роботи енергетичної системи енергонезалежного будинку, зокрема, для опалювального і неопалювального періодів роботи системи теплопостачання для Київської області. У роботі надано рекомендації та підтверджено, що обмеженням для практичного застосування нанорідини «вода-TiO2» є підвищення в’язкості теплоносія, що супроводжується збільшенням потужності на її транспортування. Отримано розрахункові залежності коефіцієнта ефективності використання нанорідини «вода-TiO2» у енергетичній системі від вмісту наночастинок у теплоносії.

 1. Rymar, T., Kazmiruk, M. and Shyika I. (2021) The Efficiency of Nanofluid Use in the Heat Supply System of a House with a Geothermal Heat Pump. 2021 IEEE 11th International Conference Nanomaterials: Applications & Properties (NAP), https://doi.org/10.1109/NAP51885.2021.9568625.
 2. Mahian O., Kianifar A., Kalogirou S. A., Pop I., Wongwises S. (2013) A review of the applications of nanofluids in solar energy, International Journal of Heat and Mass Transfer, 57, Issue 2, рр. 582-594, https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2012.10.037.
 3. Olabi A. G., Elsaid K., Sayed E. T., Mahmoud M. S., Wilberforce T., Hassiba R. J., Abdelkareem M. A. (2021) Application of nanofluids for enhanced waste heat recovery: A review. Nano Energy, 84, art. no. 105871, https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.105871
 4. Mahian O, et al. (2019) Recent advances in modeling and simulation of nanofluid flows – part II: applications. Phys Rep.; 791: pp.1 – 59. https://doi.org/10.1016/j.physrep.2018.11.003.
 5. Murshed, S. M. S., Leong, K. C., Yang, C. (2005) Enhanced thermal conductivity of TiO2 - Water based nanofluids  International Journal of Thermal Sciences, 44 (4), pp. 367 - 373, https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2004.12.005
 6. Choi, S. U. S. (1995). Enhancing Thermal Conductivity of Fluids with Nanoparticles. In Developments and Applications of Non-Newtonian Flows, Edited by: Singer, D. A. and Wang, H. P. vol. FED 231, pp. 99 – 105. New York: American Society of Mechanical Engineers.
 7. Loddo, V., Roda, G. C. (2021) 8 - Heat transfer by using TiO2 nanofluids, In Metal Oxides, Titanium Dioxide (TiO₂) and Its Applications, Elsevier, pp. 267-307. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819960-2.00015-8.
 8. Lee, J. H, et al. (2008). Effective viscosities and thermal conductivities of aqueous nanofluids containing low volume concentrations of Al2O3 nanoparticles. Int J Heat Mass Transf.; 51: 2651 – 6. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2007.10.026.
 9. Bock Choon Pak & Young I. Cho (1998) Hydrodynamic and Heat Transfer Study of Dispersed Fluids With Submicron Metallic Oxide Perticles, Experimental Heat Transfer, 11:2, pp. 151 – 170, https://doi.org/10.1080/08916159808946559.
 10. Vasylenko, S. M., Ukrainets, A. I., Olishevsky, V. V. (2004) Basics of heat and mass transfer: Textbook / By ed. acad. UAAS Gulogyi I.S.. - К: NUKHT. – 250 p. (in Ukrainian)
 11. Tsurkan, O. V., Herasymov, O. O., Rymar, T. I. et. al. (2014). Hydrodynamics of the process of filtration dehydration of freshly cleaned pumpkin seeds with vibration activation. Vibrations in engineering and technology, 2 (74), pp. 138 – 144. (in Ukrainian)
T. Rymar. Use of water-TiO2 nanofluid in horizontal slinky collector of heat pump. Energy Engineering and Control Systems, 2022, Vol. 8, No. 1, pp. 7 – 14. https://doi.org/10.23939/jeecs2022.01.007