Випуск 8, Номер 2, 2022

Опубліковано 27.12.2022 р.

У цьому номері

(8 статей)

 

 

Вітання з ювілеєм!

Професору Пістуну Євгену Павловичу виповнилося 80 років
19-го жовтня 2022 року. 

 

 

Пістун Євген Павлович розпочав трудову діяльність у Львівській політехніці у 1964 році з посади завідувача лабораторії кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів.  Працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента цієї кафедри, а з 1986 р. по 2021 р. – на посаді завідувача кафедрою. З 1992 р. по 2005 р. був проректором з дослідно-виробничої роботи університету.

Професор Пістун Є. П. сформував у Львівській політехніці наукову школу з автоматизації технологічних процесів та обліку плинних енергоносіїв, відому в Україні та за її межами. Фахівцями цієї школи під керівництвом професора Пістуна Є. П. виконуються фундаментальні та прикладні дослідження, дослідно-конструкторські та проектні роботи, що сприяє зміцненню матеріально-технічної бази університету. Пістун Є. П. керує науково-дослідною лабораторією університету, в якій виконуються науково-дослідні роботи з розроблення державних нормативних документів, автоматизованих систем керування технологічними процесами та вимірювання кількості плинних енергоносіїв

Пістун Є. П. веде активну роботу з підготовки та атестації наукових кадрів. Під його керівництвом підготовлено 6 докторів технічних наук та 26 кандидатів технічних наук. Пістун Є. П. тривалий час очолював спеціалізовану вчену раду із захисту докторських дисертацій за чотирма науковими спеціальностями, яка функціонує у Львівській політехніці з 1998 року.

Багаторічна наукова діяльність професора Пістуна Є. П. відображена в чисельних наукових роботах:  має 6 монографій, одна з яких надрукована за кордоном, 2 навчальних посібники, більше 400 наукових праць, 59 з яких надруковано в закордонних виданнях, зокрема 31 публікація у виданнях, що індексовані у наукометричній базі даних Scopus. Результати винахідницької діяльності Пістуна Є. П. відображені у 150 авторських свідоцтвах на винаходи та патентах, серед яких патенти США, Великобританії, Франції, Німеччини, Швеції, Польщі та Японії.

Під керівництвом професора Пістуна Є. П. розроблено низку нормативних документів України з вимірювання кількості енергоносіїв, зокрема і природного газу. Під його керівництвом розроблено та впроваджено комплекс міждержавних стандартів ГОСТ 8.586.1:2005 – ГОСТ 8.586.5:2005 «Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств» і комплекс національних Стандартів України ДСТУ 8.586.1:2009 – ДСТУ 8.586.5:2009 «Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв».

Професор Пістун Є. П. є одним із організаторів науково-видавничої діяльності в університеті та за його межами. З 2001 по 2014 рік Пістун Є. П. був головою редколегії вісника Львівської політехніки «Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація». З 2015 року є головним редактором англомовного журналу “Energy Engineering and Control Systems”, є членом редколегій інших наукових журналів: Метрологія та прилади (Харків, ХНУРЕ), Методи та прилади контролю якості (Івано-Франківськ, ІФНТУНГ).

Пістун Є. П. є ініціатором формування та реалізації в Україні процесу підготовки фахівців за спеціальністю “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” та активно працює над створенням нормативних документів (стандартів, освітніх програм) з цієї спеціальності. Був заступником голови науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з однойменного напряму підготовки, членом фахової комісії Міністерства освіти і науки України з інформатики та математики, членом експертної ради з природничих наук, математики та інформатики при Державній акредитаційній комісії України, заступником голови експертної ради з комп’ютерних наук і технологій та національної безпеки при Державній акредитаційній комісії України.

Пістун Є. П. активно налагоджує міжнародну співпрацю університетів. За вагомий внесок у розвиток співпраці між Львівською політехнікою та Вроцлавською політехнікою професору Пістуну Є. П. присвоєно звання Почесного професора Вроцлавської політехніки (2004 р.). Під його керівництвом виконано ряд міжнародних проектів, зокрема, проект за грантом Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF) “Development of a ball mill automation and optimization system” (2012 р.), результати якого впроваджено у діючі системи автоматизації кульових барабанних млинів для розмелювання вугілля на теплових електростанціях.

За отримані вагомі наукові результати, представлені у роботі «Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання» професор Пістун Є. П. у складі колективу авторів нагороджений Державною премією України в галузі науки і техніки (2012 р.).

За досягнуті результати в науковій, освітній, винахідницькій діяльності професор Пістун Є. П. нагороджений Грамотою Верховної Ради України (2004 р.), Знаком “За наукові досягнення” (2012 р.), Знаком “Відмінник освіти України” (2009 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти України (1994 р.), Почесною грамотою Мінвузу УРСР (1982 р.), Знаком “Винахідник СРСР”, срібною медаллю ВДНГ СРСР (1987 р.) і дипломами першого ступеня ВДНГ УРСР (1988 р., 1989 р.), медаллю “За видатні заслуги перед Львівською політехнікою” (2016 р.), обраний дійсним членом Української нафтогазової Академії.

Рішенням Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» від 26.10.2021 року Євгену Павловичу Пістуну присвоєно звання Почесного професора Львівської політехніки.

Міцного здоров’я Вам Євгене Павловичу, мирного неба!
Бажаємо і надалі бути генератором нових ідей та надихати молодь до творчих звершень!
Многая літа!!!