Оцінювання за діаграмою Грассмана ексергоефективності та втрат ексергії у системі кондиціювання повітря операційних чистих кімнат

2015;
: с. 1 – 8
https://doi.org/10.23939/jeecs2015.01.001
Надіслано: Квітень 10, 2015
Переглянуто: Травень 13, 2015
Прийнято: Червень 02, 2015

D. Harasym, V. Labay. The Estimation of Exergy Efficiency and Exergy Losses in Air Conditioning Systems of Operating Cleanrooms by a Grassmann Diagram. Energy Eng. Control Syst., 2015, Vol. 1, No. 1, pp. 1 – 8. https://doi.org/10.23939/jeecs2015.01.001

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У сучасних технологіях, пов’язаних з перетворенням енергії, а саме у СКП, важливе місце займають обладнання і процеси, об’єктивну оцінку ступеня енергетичної досконалості яких можна встановити тільки на основі їх термодинамічного аналізу. Найпростішим методом термодинамічного аналізу є енергетичний, заснований на законі збереження енергії. Він дає змогу оцінити абсолютні і відносні втрати енергії, виявити обладнання і процеси з найбільшими втратами. Однак цей метод прирівнює один до одного цінності всіх видів енергії, зокрема і теплової, що неправильно з позицій другого закону термодинаміки, оскільки будь-який вид енергії може повністю перетворюватись на теплову, зворотний же процес супроводжується неминучими втратами. Використано авторську інноваційну математичну дослідницьку модель впровадженої центральної прямотечійної системи кондиціювання повітря операційних чистих кімнат. Мета моделі – комп’ютерне оцінювання ексергетичної ефективності діючої системи кондиціювання та втрат ексергії в її елементах залежно від різних факторів, що впливають на її роботу. Завдяки цій моделі отримано діаграму Грассмана потоків та втрат ексергії для діючої системи кондиціювання за температури зовнішнього повітря 35 °С

  1. Fedotov A. E. Cleanrooms / A. E. Fedotov. – 2nd Ed. – Мoskow : АSINKOM, 2003. – 576 р. (in Russian).
  2. Whyte W. Design of cleanrooms. Transl. from English / W. Whyte. – Moskow : Klinrum, 2004. – 360 р. (in Russian).
  3. Shargut Ia. Exergy / Ia. Shargut, R. Petela. – Moskow : Energiia, 1968. – 280 р. (in Russian).
  4. Exergic design of engineering systems. 1991: hand book / [V. M. Brodianskii, G. P. Verhivker, Ia. Ia. Karchev i dr.] ; ed. A. A. Dolinskii,
    V. M. Brodianskii; Institute of engineering thermal physics AN USSR. – Kyiv : Nauk. dumka. – 360 р. (in Russian).
  5. Brodianskii V. M. Exergic method of thermo-dynamical analysis / V. M. Brodianskii. – Moskow : Energiia, 1973. – 296 р. (in Russian).
  6. Bogoslovskii V. N. Air conditioning and cooling: Course book for high schools / V. N. Bogoslovskii, O. Ia. Kokorin, L. V. Petrov. – Stroiizdat, 1985. – 367 (in Russian).
  7. Labai V. I. Investigation of exergical efficiency of air conditioning systems of cleanrooms / V. I. Labay, D. I. Harasym // Scientific and Engineering Journal “Cooling Engineering and Technology”, No 4 (150). – Odessa : ONAKHT, 2014. – Р. 47–53. (in Ukrainian).
  8. Labay V. Innovation model for energy effective investigations of air conditioning systems for cleanrooms / V. Labay, D. Harasym // ECONTECHMOD. – Lublin-Rzeszow, 2014 – Vol. 3, № 1. – P. 47–52.