Випуск 1, Номер 1, 2015

Опубліковано 25.08.2015 р.

У цьому номері

(11 статей)
Василь Желих, Степан Шаповал, Микола Генсецький, Ірина Венгрин
DOI: https://doi.org/10.23939/jeecs2015.01.009
c. 9 – 12
Жанна Петрова, Юрій Снєжкін, Вадим Пазюк, Катерина Самойленко
DOI: https://doi.org/10.23939/jeecs2015.01.025
c. 25 – 28
Михайло Горбійчук, Тарас Гуменюк, Дмитро Поварчук
DOI: https://doi.org/10.23939/jeecs2015.01.035
c. 35 – 42

До 75-річчя академіка НАН України
Геннадія Григоровича Півняка

23 жовтня 2015 року виповнюється 75 років ректору Національного гірничого університету, двічі лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреату премії Національної Академії Наук (НАН) України ім. С.О. Лебедєва, доктору технічних наук, професору, академіку НАН України Геннадію Григоровичу Півняку.

У вересні 1982 р. Г. Г. Півняка було призначено ректором Дніпропетровського гірничого інституту. Відтоді минуло понад три десятиліття і сьогодні ректор Національного гірничого університету, академік Г. Г. Півняк активно веде наукові дослідження разом зі своїми учнями, упевнено керує університетом, який увійшов до числа провідних у країні й визнаних у світі.

Народився Г. Г. Півняк 23 жовтня 1940 року в місті Олександрія Кіровоградської області, в сім’ї вчителів, людей високої духовної культури й інтелігентності. Це, безумовно, благотворно вплинуло на виховання й становлення майбутнього вченого, педагога та керівника.

Для Геннадія Григоровича 1981 рік став знаменним. Саме тоді в Інституті електродинаміки Академії наук УРСР він успішно захистив докторську дисертацію за двома науковими спеціальностям. Результати його досліджень були високо оцінені Академією наук України, зокрема президентом НАН України, академіком Б. Є. Патоном та академіком А. К. Шидловським.

Г. Г. Півняк – відомий вчений у галузі електроенергетики та стійкості геотехнічних систем. Засновник наукової школи гірничої та металургійної електроенергетики. Його дослідження і розробки з фізико-технічних проблем ефективного використання енергетичного потенціалу геотехнічних систем отримали міжнародне визнання. Він авторитетний спеціаліст у сфері паливно-енергетичних ресурсів, раціонального природокористування, стійкого розвитку.

Завдяки ініціативі Г. Г. Півняка активно розвиваються відносини гірничого університету з Національним університетом “Львівська політехніка”, зміцнюється кооперація наших вишів у освітній та науковій сферах.

У свій час Президент Національній академії наук України Б. Є. Патон наголосив: “Національний гірничий університет – елітарний науково-освітній центр. Відзначу, що гірничий є фундатором провідних наукових інститутів Національної академії наук України. Колектив НГУ вносить значний вклад в економіку країни, зміцнення її інтелектуального потенціалу, підтримує і розвиває духовні цінності українського народу. І в цьому – велика заслуга ректора, академіка НАН України Г. Г. Півняка, наукові праці якого визнані у світі. Завдяки таким вищим навчальним закладам Україна виходить на інноваційний шлях розвитку і посяде належне місце у світовій спільноті”.