Добові розв’язки гармонічних коефіцієнтів 2-го порядку за даними градієнтометра місії GOCE

https://doi.org/10.23939/jgd2011.01.022
Надіслано: Червень 16, 2011
1
Кафедра геодезії. Інститут геодезії. Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів
3
Національний Університет «Львівська політехніка»
4
Національний Університет «Львівська політехніка»

У роботі визначені коефіцієнти другого порядку C2m, S2m гравітаційного потенціалу Землі за градієнтометричними вимірами супутника GOCE. Показана стабільність цих коефіцієнтів і дана оцінка точності їх визначення.

  1. Гофман-Велленгоф Б., Мориц Г. Физическая гео­дезия // Москва: МииГАиК. – 2007. – С. 285–286.
  2. Марченко О.М. Власні числа та власні вектори тензора градієнта сили тяжіння // Вісник гео­дезії та картографії. – 2010. – № 2.
  3. GOCE Level 2 Product Data Handbook. – 2009.
  4. Seeber G. Satellite Geodesy 2nd completely revised and extended edition // Walter de Gruyter, Berlin New York, 2003. – 589 p. ontent" ObjectID="_1580630119">  гравітаційного потенціалу Землі за градієнтометричними вимірами супутника GOCE. Показана стабільність цих коефіцієнтів і дана оцінка точності їх визначення.