Вплив атмосферних опадів на вертикальні рухи земної поверхні на геодинамічному мікрополігоні у Полтаві

https://doi.org/10.23939/jgd2011.01.031
Надіслано: Травень 27, 2011
Автори:
1
Полтавська гравіметрична обсерваторія Інституту геофізики НАН України імені С. І. Суботіна

 

На основі десятирічних спостережень на геодинамічному мікрополігоні у Полтаві здійснено оцінку впливу атмосферних опадів на вертикальні рухи верхнього шару ґрунту та земної поверхні. Наведено числові характеристики дії атмосферних опадів та евапотранспірації на вертикальні зміщення земної поверхні, а також їхні сезонні особливості.

 1. Атлас природных условий и естественных ресур­сов Украинской ССР. – М.: ГУГК, 1979. – 183 с.
 2. Барабаш М.Б., Гребенюк Н.П., Татарчук О.Г. Особливості зміни ресурсів тепла та вологи в Україні при сучасному потеплінні клімату // Наук. праці УкрНДГМІ. – 2007. – Вип. 256. – С. 174–186.
 3. Павлик В.Г. Дослідження сезонних гідротерміч­них деформацій земної поверхні на різних глибинах // Геодезія, картографія та аерофо­тознімання. – 1999. – Вип. 59. – С. 19–23.
 4. Павлик В.Г. Сезонні гідротермічні вертикальні ру­хи земної поверхні в умовах різних за грану­лометричним складом ґрунтів // Геодинаміка. – 2010. – № 1 (9). – С. 22–27.
 5. Павлык В.Г., Кутный А.М., Булацен В.Г., Кор­ба П.С. Геодинамический полигон вблизи Полтавы. Первые результаты исследований. – Вращение и приливные деформации Земли. – Київ: Наук. думка. – 1992. – С. 61–66.
 6. Павлик В.Г., Кутний А.М., Криптова В.В., Ти­щук М.Ф. Вплив вологості грунту на сезонні вертикальні деформації земної поверхні // Гео­дезія, картографія та аерофотознімання. – 1996. – Вип. 57. – С. 55–64.
 7. Чирков Ю.И. Агрометеорология. – Ленинград: Гидрометиздат. – 1979. – 320 с.
 8. Harnisch G., Harnisch M., Falk R. Hydrological influ­ences on the gravity variations recorded at Bad Homburg // Marees Terrestres Bulletin d'Informa­tions. – 2006. – 142. – P. 11331–11342.
 9. Jentzsch G., Graupner S., Weise A., Ishii H., Na­kao S. Environmental effects in tilt data of No­kogiriyama Observatory // Marees Terrestres Bul­letin d'Informations. – 2002. – 137. – P. 10931–10936.
 10. Meurers B. Long and short term hydrological effects on gravity in Vienna // Marees Terrestres Bulletin d'Informations. – 2006. – 142. – P. 11343–11351.
 11. Westerhaus G., Welle W. Environmental effects on tilt measurements at Merapi volcano // Marees Terrestres Bulletin d'Informations. – 2002. – 137. – P. 10917–10930.