Influence of atmospheric precipitation on vertical movements of Earth's surface in geodynamic micropolygon in Poltava

2011;
: 31-37
Authors:
1
Poltava gravimetric observatory of the Subotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine

On the basis of ten years observation in geodynamic micropolygon in Poltava an estimation of influence of atmospheric precipitation on the vertical movements of the upper layer of soil and of the earth's surface is carried out. Numerical characteristics of influence of atmospheric precipitation and evapotranspiration on vertical displacements of earth's surface and also their seasonal features are given.

1. Atlas prirodnyih usloviy i estestvennyih resur-sov Ukrainskoy SSR. - M.: GUGK, 1979. - 183 s.
2. Barabash M.B., Hrebenyuk N.P., Tatarchuk O.H. Osoblyvosti zminy resursiv tepla ta volohy v Ukrayini pry suchasnomu poteplinni klimatu // Nauk. pratsi UkrNDHMI. - 2007. - Vyp. 256. - S. 174-186.
3. Pavlyk V.H. Doslidzhennya sezonnykh hidrotermich¬nykh deformatsiy zemnoyi poverkhni na riznykh hlybynakh // Heodeziya, kartohrafiya ta aerofo-toznimannya. - 1999. - Vyp. 59. - S. 19-23.
https://doi.org/10.2307/25573868
4. Pavlyk V.H. Sezonni hidrotermichni vertykal'ni ru-khy zemnoyi poverkhni v umovakh riznykh za hranu-lometrychnym skladom gruntiv // Heodynamika. - 2010. - № 1 (9). - S. 22-27.
https://doi.org/10.23939/jgd2010.01.022
5. Pavlyik V.G., Kutnyiy A.M., Bulatsen V.G., Kor-ba P.S. Geodinamicheskiy poligon vblizi Poltavyi. Pervyie rezultatyi issledovaniy. - Vraschenie i prilivnyie deformatsii Zemli. - Kiїv: Nauk. dumka. - 1992. - S. 61-66.
6. Pavlyk V.H., Kutnyy A.M., Kryptova V.V., Ty-shchuk M.F. Vplyv volohosti hruntu na sezonni vertykal'ni deformatsiyi zemnoyi poverkhni // Heo-deziya, kartohrafiya ta aerofotoznimannya. - 1996. - Vyp. 57. - S. 55-64.
7. CHirkov YU.I. Agrometeorologiya. - Leningrad: Gidrometizdat. - 1979. - 320 s.
8. Harnisch G., Harnisch M., Falk R. Hydrological influ¬ences on the gravity variations recorded at Bad Homburg // Marees Terrestres Bulletin d'Informa¬tions. - 2006. - 142. - P. 11331-11342.
9. Jentzsch G., Graupner S., Weise A., Ishii H., Na¬kao S. Environmental effects in tilt data of No¬kogiriyama Observatory // Marees Terrestres Bul¬letin d'Informations. - 2002. - 137. - P. 10931-10936.
10. Meurers B. Long and short term hydrological effects on gravity in Vienna // Marees Terrestres Bulletin d'Informations. - 2006. - 142. - P. 11343-11351.
11. Westerhaus G., Welle W. Environmental effects on tilt measurements at Merapi volcano // Marees Terrestres Bulletin d'Informations. - 2002. - 137. - P. 10917-10930.