Інформативність геомагнітного моніторингу в закарпатській сейсмоактивній зоні

1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України; Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
2
НАН України, Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
3
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
4
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Наведено результати геомагнітного моніторингу при дослідженні сейсмотектонічних процесів у Закарпатському прогині. Виявлено тектономагнітні аномалії різної тривалості та інтенсивності, встановлено їх просторово-часовий зв’язок із сейсмічними подіями. Зроблено висновок про інформативність геомагнітного моніторингу в Закарпатській сейсмоактивній зоні для виявлення провісників місцевих землетрусів з магнітудою М>3 в геолого-геофізичних умовах Закарпатського прогину.
 

 1. Абдуллабеков К.H., Головков В.П. Электромагнитные явления в земной коре. – Ташкент: ФАН, 1989. – 232 с.
 2. Авагимов А.А.. Атаев А.К, Жуков В.С., Лагутинская Л.П., Сатурян В.А. Локальные вариации геомагнитного поля токовой природы // Прогноз землетрясений. – Душанбе–Москва: Дониш. – 1986. – № 7. – С. 181–185.
 3. Вербицький Ю.Т., Гнип А.Р., Нарівна М.М., Новотна О.М., Ярема І.І. Ототожнення вибухів у Карпатському регіоні України за ознакою схожості їхніх хвильових форм // Геодинаміка. –2011. – № 1(10) – С. 103–109.
 4. Глевасская А.М. Магнитные минералы и магнетизм вулканитов.  Киев: Наук. думка, 1983.  208 с.
 5. Городиський Ю.М., Климкович Т.А. Аналіз зв’язків локальних аномальних змін геомагнітного поля з землетрусами в зоні Закарпатського глибинного розлому // Геодинаміка. – 2008. – № 1(7). – С. 89–95.
 6. Городиський Ю.М., Струк Є.С., Климкович Т.А. Деякі кореляційні методи виділення малоамплітудних геомагнітних аномалій // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2002. – № 413. – C. 155–161.
 7. Городиський Ю.М., Струк Є.С., Климкович Т.А. Метод сортування часових рядів з помітною кількістю некондиційних даних // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2000. – № 392. – C. 141–145.
 8. Гуфельд И.Л. Сейсмический процесс. Физико-химические аспекты. – Королев: ЦНИИМаш, 2007. – 160 с.
 9. Дослідження сучасної геодинаміки Українських Карпат / за ред. В.І. Старостенка. – Київ: Наук. думка, 2005. – 256 с.
 10. Карпатский геодинамический полигон / под ред. Я.С. Подстригача, А.В. Чекунова – М.: Сов. радио, 1978. – 126 с.
 11. Кендзера О.В., Пронишин Р.С. Сейсмічність Українських Карпат // В кн.: “Дослідження сучасної геодинаміки Українських Карпат” / за ред. В.І. Старостенка. – Київ: Наук. думка, 2005. – С. 69–80.
 12. Климкович Т.А. Особливості часових змін аномального магнітного поля та векторів індукції у Закарпатському сейсмоактивному прогині: автореф. дис… канд фіз.-мат. наук. – Київ: ІГФ НАНУ, 2009. – 21 с.
 13. Кузнецова В.Г., Максимчук В.Ю., Городыский Ю.М., Климкович Т.А. Изучение связи аномальных эффектов в геомагнитном поле с сейсмическим режимом Карпат // Физика Земли. – 2005. – № 3. – C. 61–67.
 14. Кузнецова В.Г., Лебедович В.И. О некоторых вопросах методики геомагнитных сейсмопрогностических исследований // Исследование геодинамических процессов и предвестников землетрясений на территории УССР. – Киев: Наук. думка. – 1989. – С. 79–85.
 15. Кузнецова В.Г., Максимчук В.Е., Дембицкий Е.П., Лебедович В.И., Павлюк В.А. Итоги сейсмопрогностических исследований в Закарпатье за 1981-1985 гг. // Сейсмопрогностические исследования на территории УССР. – Киев: Наук. думка. – 1988. – С. 50–61.
 16. Максимчук В., Городиський Ю., Кузнецова В. Динаміка аномального магнітного поля Землі. – Львів: Євросвіт, 2001. – 306 с.
 17. Рикитаке Т. Предсказание землетрясений. – М.: Мир, 1979. – 388 с.
 18. Сейсмологический бюллетень Украины за 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 г. / ред. Б.Г. Пустовитенко. – Севастополь: НПЦ “Экоси-Гидрофизика”. – 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2011. – 166 с., 205 с., 295 с., 143 с., 251 с., 249 с., 199 с.
 19. Сейсмологический бюллетень Украины за 2000, 2001, 2002, 2003 год / ред. Б.Г. Пустовитенко – Симферополь: ИГФ НАНУ. – 2002, 2003, 2004, 2005. – 106 с., 136 с., 132 с., 132 с.
 20. Сковородкин Ю.П. Изучение тектонических процессов методами магнитометрии. – М.: ИФЗ АH СССР, 1985. – 197 с.