Валентин Максимчук

Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України; Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
вул. Наукова, 3-б, м. Львів, 79060; Київ-164, проспект Академіка Палладіна, 32
Research interests: 

Досліджено просторово-часову структуру тектономагнітних варіацій в Карпатському регіоні та встановлено її зв’язок з тектонікою та геодинамікою земної кори. Створено мережу режимних геомагнітних станцій у Закарпатській сейсмоактивній зоні та досліджено геомагнітні провісники землетрусів. Теоретично обґрунтовано методичні принципи використання тектономагнітних варіацій для виявлення активних розломів та розроблено на цій основі геофізичний метод динамічну магнітометрію. Створено мережу пунктів вікового ходу та побудовано карти компонент магнітного поля та його вікового ходу для території України. Створено під час Українських антарктичних експедицій тектономагнітний полігон у районі Української антарктичної станції „Академік Вернадський”. За результатами десяти циклів повторних спостережень (1998-20 17 рр.) вивчено просторову структуру часових змін геомагнітного поля та побудовано тектономагнітну модель земної кори. Досліджено тонку структуру аномального магнітного поля у зонах родовищ нафти і і газу Дніпровсько-Донецької западини та встановлено генетичний зв’язок локальних магнітних аномалій з нафтогазоносністю регіону. Сфера професійних інтересів Дослідження вікових варіацій геомагнітного поля Дослідження геодинамічних процесів геофізичними методами Побудова карт вікового ходу компонент магнітного поля Землі. Геомагнітний моніторинг у Закарпатській сейсмоактивній зоні та вивчення провісників землетрусів Пошуки родовищ нафти і газу з використання високоточної магнітометрії. Дослідження сейсмічності та сучасної динаміки літосфери Аномальне магнітне поле та магнітні моделі. Тектономагнетизм та його застосування при розв’язанні фундаментальних та прикладних задач геофізики Компонентні геомагнітні спостереження на сейсмопрогностичних полігонах , магнітних обсерваторіях та пунктах вікового ходу Магнітоваріаційні спостереження для вивчення геоелектричних неоднорідностей та моніторингу сейсмотектонічних процесів

Максимчук Валентин Юхимович (нар. 26 грудня 1950, с.Білівці, Хотинського району Чернівецької області) – Член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Закінчив  Івано-Франківський інституту нафти і газу (1973 р.), гірничий інженер-геофізик, геолого-розвідувальний факультет.

1973-1977 рр. – інженер Львівського філіалу математичної фізики інституту математики АН України.

1978-1985 рр – молодший науковий співробітник Інститут прикладних проблем механіки і математик АН УРСР.

1985-1991 рр – старший науковий співробітник Інститут прикладних проблем механіки і математик АН УРСР.

1978-1982 рр. аспірант (без відриву від виробництва) Інституту земного магнетизму, іоносфери і поширення радіохвиль АН СРСР (ІЗМІРАН, м. Москва).

1983 р. у ІЗМІРАНі захистив кандидатську дисертацію „Вивчення особливостей вікових геомагнітних варіацій у Карпато-Балканському регіоні” за спеціальністю „Геофізика”.

1991 -2003 рр.. учений секретар Карпатського відділенні Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна HAH України.

1997 р. захистив докторську дисертацію на тему “Динаміка аномального магнітного поля Землі і її застосування для вирішення проблем глибинної та прикладної геофізики” за спеціальністю “Геофізика”.

З 2003 р. – до теперішнього часу - директор Карпатського відділення Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна HAH України.

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»