Модель гравіметричних складових відхилень прямовисних ліній території України за даними EGM2008

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуто питання дослідження точності обчислення гравіметричних складових відхилень прямовисних ліній з використанням сучасної моделі гравітаційного поля Землі EGM2008 для території України. Виконано порівняння результатів обчислення з відомими астрономо-геодезичними складовими відхилень прямовисних ліній, отриманими за астрономічними та геодезичними координатами пунктів.
 

  1. Волчко П.І., Двуліт П.Д., Савчук С.Г. Висоти геоїда і складові відхилень прямовисних ліній території
  2. України за даними планетарної моделі гравітаційного поля Землі EGM96 // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів. – 2000.– С. 53–55.
  3. Двуліт П.Д. Фізична геодезія. – К.: Експрес, 2008.– 202 с.
  4. Двуліт П.Д., Голубінка Ю.І. Про визначення гравіметричних складових відхилень прямовисних ліній // Вісник геодезії та картографії. – Київ. – 2008. – С. 7–9.
  5. Марченко О.М., Заяць О.С., Ничвид М.Р. Про двовимірну інтерполяцію трансформант гравітаційного поля модифікованим сплайном Ерміта // Вісник геодезії та картографії. – Київ. – 2005.– С. 6–10.
  6. Аронов В.И. Обработка на ЭВМ значений аномалий силы тяжести при произвольном рельефе поверхности наблюдений. – М.: Недра,1976. – 129 с.Гравиметрия и геодезия / Бровар Б.В., Юркина М.И. и др. – М.: Научный мир, 2010. – 575 с.
  7. Гофман-Велленгоф Б., Мориц Г. Физическая геодезия. – М.: МииГАиК, 2007. – 354 с.
  8. Dwulit P.D., Tretyak K.R. Wyznaczanie odchyłen pionu i odstępu geoidy na podstawie pomiarów grawimetrycznych i satelitarnych // Zeszyty naukowe Akademii Rolniczej im Hugona Kollątaja w Krakowie. – 2007. – S. 47–50.
  9. http://earth-info.nga.mil.