Інтерполювання даних геодезичних вимірювань на геодинамічних полігонах зі зміною кількості вузлів інтерполяції

Автори:
1
Національний Університет «Львівська політехніка»

Описано програму інтерполяції числових даних за допомогою поліномів Лагранжа. У програмі передбачена можливість зміни числа вузлів інтерполяції, що відповідає зміні ступеня полінома. Програма написана на мові Паскаль.

  1. Григорчук P. Оптимізація даних геодезичних вимірювань для побудови ЦМР // Геодезія, картографія і аерофотознімання. 1997, № 58.С.102- 104.