Нові сучасні можливості геодинаміки

1
Національний Університет "Львівська політехніка"
2
Національний Університет «Львівська політехніка»
3
Національний Університет "Львівська політехніка"; Національний університет водного господарства та природокористування

В роботі показано, що сучасні лінійні вимірювання світловіддалемірами можна виконувати з відносною похибкою 1-10 ", а високоточне геометричне нівелювання з граничною похибкою 0,25-0,3 мм. На 1 км. Ходу. Ці досягнення відкривають нові можливості геодинаміки: вивчати тільки вертикальні, а й горизонтальні рухи земної кори, споруд, технологічного обладнання за порівняно короткі проміжки часу.

  1. A. Ostrovskiy Regularities of fluctuations and determination of vertical gradients of temperature and anomalous refraktion of the light beam in thermally turbulent atmosphere. Reports on Geodesy Warsaw university of technology №(2) 25, 1997. p. 21-33.
  2. Павлив П.В. Проблемы высокоточного нивелирования и методы их решения. Автореферат диссертации на соискание ученой степени д.т.н. Львов. 1987, 49 стр.
  3. Стащишин ИИ. Разработка и исследование методов учета нивелирной рефракции в турбулентной атмосфере. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н. Львов, 1983. 24 стр.
  4. Юношев Л.С. Астрономо-геодезические наблюдения сквозь трехмерно-неоднородную атмосферу. Ж-л "Геодезия и картография" М. № 8. 1991, с.5-9.