Результати дослідження горизонтальних деформацій земної кори на Карпатському геодинамічному полігоні

1
Національний Університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний Університет "Львівська політехніка"
4
Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів
5
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”
6
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”

Наведено узагальнені дані горизонтальних рухів земної поверхні на Карпатському геодинамічному полігоні (1970-1994 рр.). За результатами повторних геодезичних вимірювань встановлено, що середня швидкість накопичення деформацій становить (+ 0.28 ~ -4.87) * 10-7 1 / год, що корелює з геологічними даними (-0.6 ~ -1.1) * 10-7 1 / год.

  1. Вировец Ю.Б., Наумов Я.В., Островский A.J1 Эталонный геодезический полигон в горном районе. Геодезия и картография. - 1971 - № 12. -с. 13-19.
  2. Геодинамика Карпат. Под. ред. В. В. Глушко и С.С. Круглова. Киев: Наукова думка. 1985. 136 с.
  3. Геодезические методы изучения деформаций земной коры на геодинамических полигонах. Метод, руководство. М.: ЦНИИГАиК, 1985 .
  4. Григоренко А.Г. и др. Инженерная геодинамика. Киeв.Либидь. 1992.
  5. Елин Н.Д. О тектонике Советских Карпат. Сов. геология. 1971. N7 с. 120-125.
  6. Карпатский геодинамический полигон,- М.: Сов. радио. 1978.
  7. Мельничук М.И. О генетической связи сейсмических процессов с тектоникой Карпатского региона. Геофиз. журн. 1982. т. 4. N 2.
  8. Ksiazkiewicz М. Budowa geologiczna Polski Karpaty.Tektonika. 1972.4 сz. 3. P. 288.
  9. Sikora W. Kordiliery Karpat Zachodnich w swietle tectonici plyt litosfery. Prz. geol. 1976. 24.N6. P. 336-349.
  10. Swidzinski H. О rozmiarach przesuniec pozio- mych w polnocnych Karpatach fliszowych. Rocznik PTY.Krakow. 19