Визначення критичних напружено-деформованих зон за даними геодезичних спостережень

1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

На підставі сучасних моделей механіки суцільного середовища показана можливість визначення компонент тензора внутрішніх напружень. Рішення отримано з використанням формул коваріантного диференціювання векторів переміщень, величини яких визначено апроксимування результатів геодезичних вимірювань деформацій. Для окремого випадку, спостережень за осіданням формули приведені до координатного виду. Дано приклад розрахунку напружень фундаментної плити.