Науково-освітній консорціум “ГеоГеліоАстрофізика” Західного наукового центру НАН України і МОН України

1
Львівський національний університет ім. Івана Франка

Представлено інформацію про задачі, склад учасників і напрямки діяльності створеного у 2015 р. Науково-освітнього консорціуму “ГеоГеліоАстрофізика” Західного наукового центру НАН України і МОН України та наведено перелік доповідей, заслуханих на науковому семінарі консорціуму за перший рік роботи.

Інформаційний бюлетень Науково-освітнього кон­сорціуму “ГеоГеліоАстрофізика”. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 39 с.