1(22) 2017

У цьому номері

(12 статей)
В. Є. Шлапінський, Н. М. Жабіна, Д. В. Мачальський, М. М. Тернавський
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2017.01.057
55-73