Визначення хвильових потенціалів у формі інтегральних перетворень для ефективно-точкової дислокації

1
Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Розглядається поширення сейсмічних хвиль в однорідному середовищі з джерелом заданим у вигляді одинарної сили, а також з джерелом у вигляді подвійної пари сил (розрив зі зміщенням по внутрішній поверхні). Отримані хвильові потенціали Р і S хвиль в формі інтегральних перетворень і в формі Стокса.

1. Малицький Д. В. Основні принципи розв’язування динамічної задачі сейсмології на основі рекурентного підходу // Геофиз.журнал — 1998. — №5. — С. 96—98.

2. Malytskyy D. Recurrent Method of Solving Direct and Inverse Seismic Problems // The 2nd ACES Workshop Proceedings — Japan: 2001. —P. 417 —422.

3. Малицький Д. В., Пак Р. М. Визначення параметрів вогнища землетрусу з використанням рекурентного підходу // Геофиз.журнал — 2003. —№3.

4. Аки К., Ричардс Г. Количественная сейсмология. — М.: Мир, 1983. — Т. 1. — 880 с.

5. Молотков Л.  А. Исследование распространения волн в пористых и трещиноватых средах на основе эффективных моделей Био и слоистых сред. — М.: Наука, 2001. — 348 с.

6. Тихонов A. H., Самарский А. А. Уравнения математической физики. — М.: Гос. Издат. Технико-теоретической литературы, 1953.   —  679