Геодезичні методи дослідження динаміки долинно-руслових морфоутворень рік Карпатського регіону

1
Національний університет "Львівська політехніка "

Для проектирования инженерньїх сооружений, связанньїх с водотоками, необходимьі характеристики руслових процессов и режима стока рек, а также данньїе об их влиянии на динамику морфообразований руслового рельефа и прогнозньїе оценки стабильности инженерньїх обьектов. Анализируются результати определения величин деформаций форм под влиянием паводка и рассматривается методика геодезических работ по мониторингу переформирований злементов долинно- руслового рельефа.

1. Волосецький Б. Інженерна геодезія. Львів, НУЛП, 2003, с. 143.

2. Волосецький Б.І. Деякі аспекти геодезичного забезпечення моніторингу руслового режиму рік Карпатського регіону. //'Геодезія, картографія та аерофотознімання:Міжвід. наук.-техн. зб.Львів, 2004, вип. 65 с. 24-28.

3.    Волосецький Б.І. Использование цифровой модели рельефа для определения руслових переформирований. // Геодезія, картографія та аерофотознімання:    Міжвід. наук.-техн. зб. Львів, 1992, вип. 53 с. 3-7.

4.    Волосецькеий Б.І., Каганов Я.І. Использование морфометрических зависимостей, определяемьіх из геодезических наблюдений для прогноза руслових деформаций.    // Геодезія, картографія та аерофотознімання:    Міжвід. наук.-техн. зб.

Львів, 1986, вип. 43, с. 10-15.

5.    Каганов Я.І. Русловьіе переформирования при регулировании рек горно-передгорной зони. - Львів, Вища школа, 1981.

6.    Ковальчук І.П. Регіональний еколого- геоморфологічний аналіз. - Львів, НАН України, 1997.