Geodetic methods for studying the dynamics of valley-channel morphoforms in the Carpathian region

1
Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika "

Dlia proektyrovanyia ynzhenernikh sooruzhenyi, sviazannikh s vodotokamy, neobkhodymi kharakterystyky ruslovykh protsessov y rezhyma stoka rek, a takzhe dannie ob ykh vlyianyy na dynamyku morfoobrazovanyi ruslovoho relefa y prohnoznie otsenky stabylnosty ynzhenernikh obektov.Analyzyruiutsia rezultaty opredelenyia velychyn deformatsyi form pod vlyianyem pavodka y rassmatryvaetsia metodyka heodezycheskykh rabot po monytorynhu pereformyrovanyi zlementov dolynno- ruslovoho relefa.

  1.  Volosetskyi B. Inzhenerna heodeziia. Lviv, NULP, 2003, s. 143.
  2. Volosetskyi B.I. Deiaki aspekty heodezychnoho
  3. zabezpechennia monitorynhu ruslovoho rezhymu rik Karpatskoho rehionu. //Heodeziia, kartohrafiia ta aerofotoznimannia:    Mizhvid. nauk.-tekhn. zb.Lviv, 2004, vyp. 65 s. 24-28.
  4. Volosetskyi B.I. Yspolzovanye tsyfrovoi modely relefa dlia opredelenyia ruslovykh pereformyrovanyi. // Heodeziia, kartohrafiia ta aerofotoznimannia:    Mizhvid. nauk.-tekhn. zb.Lviv, 1992, vyp. 53 s. 3-7.
  5.  Volosetskeyi B.I., Kahanov Ya.I. Yspolzovanye morfometrycheskykh zavysymos-tei, opredeliaemikh yz heodezycheskykh nabliudenyi dlia prohnoza ruslovykh deformatsyi.  // Heodeziia, kartohrafiia tam aerofotoznimannia:    Mizhvid. nauk.-tekhn. zb.Lviv, 1986, vyp. 43, s. 10-15.
  6.  Kahanov Ya.I. Ruslovie pereformyrovanyia pry rehulyrovanyy rek horno-peredhornoi zony. - Lviv, Vyshcha shkola, 1981.
  7.   Kovalchuk I.P. Rehionalnyi ekoloho- heomorfolohichnyi analiz. - Lviv, NAN Ukrainy, 1997.