Автоматизована система математичних розрахунків акустичних та пружних властивостей гірських порід за даними ультразвукових вимірювань

1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
3
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
4
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Запропонована автоматизована система чисельного аналізу і візуалізації даних ультразвукових вимірювань параметрів анізотропії швидкостей пружних квазіповздовжньої, "швидкої" і "повільної" квазіпоперечних хвиль гірських порід. Досліджено ефекти параметрів анізотропії порід-колекторів за результатами ультразвукових вимірювань для складних напружено-деформаційних умов. Вставлено ромбічний тип акустичної анізотропії, що пов’язаний з текстурними особливостями, речовинним складом та складноупорядкованою мікротріщинуватістю порід.

  1. Александров К.С., Продайвода Г.Т. Анизотропия упругих свойств минералов и горных пород. – Н.: Изд. СО РАН, 2000. – 354 с.
  2. Вижва С.А. Геофізичний моніторинг небезпеч­них геологічних процесів. –К.:Обрії, 2004. – 236 с.