С. А. Вижва

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Україна, 01601, місто Київ, вул. Володимирська, 64/13
Research interests: 

комплексне дослідження складнопобудованих порід-колекторів нафти і газу, 
математичне моделювання ефективних геофізичних характеристик неоднорідного геологічного середовища,
 моніторинг небезпечних геологічних процесів та прогнозуванням природних і техногенно–природних катастроф

 

У 1982 році закінчив геологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю "геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин". В 1982–1985 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі геофізичних методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин, працював молодшим науковим співробітником Базової петрофізичної лабораторії.

З 1985 по 1989 роки працював в Комплексній геофізичній партії Дніпровської геолого-геофізичної експедиції ДГП «Північукргеологія» на посадах геофізика, начальника загону, головного інженера партії.

З 1989 року перейшов на роботу в Базову петрофізичну лабораторію НДЧ геологічного факультету Київського університету ім. Т.Г. Шевченка, де працював на посаді провідного інженера до 1992 р.

З 1992 року на викладацькій роботі на кафедрі геофізики геологічного факультету університету: 1992–1997 – асистент, 1998–2002 – доцент, з 2002 р. – завідувач кафедри геофізики, з 2007 по 2012 рр. – декан геологічного факультету.

У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію «Розробка методу математичного моделювання акустичних характеристик складнопобудованих порід-колекторів нафти і газу», в 2004 р. – докторську дисертацію «Теорія та методологія комплексної геодинамічної інтерпретації даних геофізичного моніторингу небезпечних геологічних процесів». В 1998 р. отримав вчене звання доцента, а в 2005 р. - професора кафедри геофізики.

Автор понад 160 наукових та 11 навчально-методичних робіт, серед яких 2 монографії «Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів» (2004), «Вплив природних і техногенних процесів на потенційно небезпечні об’єкти» (2008, разом з Винниченко О.Б., Кендзерою О.В.), навчальний посібник «Математичне моделювання геофізичних параметрів на ЕОМ» (1999, у співавторстві з Г.Т. Продайводою), 2 навчальні посібники в допомогу розвитку англійської мови професійного спрямування (2003, у співавторстві з І.М. Байсарович, А.П. Гожиком та ін.), підручники «Екологічна геологія» (2006, разом з Коржневим М.М. та ін.), «Ядерна геофізика» (2009, разом з Онищуком І.І.).

 З 2000 р. – координатор щорічної Міжнародної наукової конференції «Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища». Є організатором і науковим керівником Центру геофізичного моніторингу небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища.

З 2005 р. очолює Спеціалізовану раду з захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей геофізика та геоінформатика (геологічні та фізико-математичні науки), член Спеціалізованої ради з захисту дисертацій при Інституті геофізики НАНУ. Підготував 8 кандидатів наук.

Є одним із ініціаторів створення нової спеціальності геоінформатика та відкриття відповідної кафедри на геологічному факультеті університету.

Стипендіат Кабінету Міністрів України (1994–1996).

Нагороджений відзнаками Голови Київської міської держадміністрації за досягнення в науці та освіті: Почесною грамотою (2002), Знаком пошани (2007); Почесною грамотою Кабінету міністрів України (2004), галузевими відзнаками Державної геологічної служби: Знаком Почесний розвідник надрмедаллю Л.І. Лутугіна.

У 2009 р. Указом Президента йому присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України».

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»