Геоелектричний образ верхньої частини земної кори південного сходу Яно-Колимської складчастої системи і характерні особливості будови золоторудних вузлів за геофізичними даними

1
Північно-Східний комплексний науково-дослідний інститут Далекосхідного відділення Російської академії наук
2
Північно-Східний комплексний науково-дослідний інститут Далекосхідне Відділення РАН, місто Магадан

На основі інтерпретації кривих магнітотелуричного зондування побудована геоелектрична модель південного сходу Яно-Колимської складчастої системи. В результаті зіставлення глибинних геоелектричних параметрів з даними, отриманими іншими методами, виявлені узагальнені геолого-геофізичні критерії, що характеризують золоторудні вузли південного сходу Яно-Колимської складчастої системи.

  1. Поспеев А.В. Геоэлектрика континентальной тектоносферы. // Диссертация на соискание уче­ной степени доктора геолого-минералогических наук. – Иркутск. – 1998.
  2. Файф У., Прайс Н., Томпсон А. Флюиды в земной коре. – М.: Мир, 1981. – 435 с.
  3. Шиловский А.П. Глубинная электропроводность Сибирской платформы. // Физика Земли. – 1994. - №6. – С.45-53.