Порівняльний аналіз графічного представлення 3D моделей за даними магнітотелуричного зондування

2013;
: pp. 338 - 340
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.338
Надіслано: Червень 17, 2013
1
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
3
Інститут геологічних наук НАН України

Представлена нова програма (TAR3D) тривимірної візуалізації даних, що створена в середовищі MATLAB. На прикладі результатів двовимірного моделювання даних магнітотелуричних зондувань Кіровоградського рудного району показано можливості програми. Проведено співставлення з відомими у світі подібними програмами.

  1. Бурахович Т.К. Квазитрехмерная геоэлектрическая модель Кировоградской аномалии электро­проводности / Т.К. Бурахович, С.Н. Кулик // Геофиз. журн. – 1999. – 21, № 2. – С. 120-125.
  2. Украинский щит (геофизика, глубинные процесссы) / [В.В. Гордиенко, И.В. Гордиенко, О.В. Завгородняя и др.]. – К.: Корвін пресс, 2005. – 210 с.
  3. Siripunvaraporn W. An efficient data-subspace inversion method for 2–D magnetotelluric data / W.Siripunvaraporn, G.Egbert // Geophysics. – 2000, 65, № 3. – Р. 791-803.